nieuws

Teer

bouwbreed

Wat was dat een verademing toen ik het Noord-Hollands dagblad van 6 april las: “teer mag weer”. In de krant stond een artikel over het oude Nederlandse marineschip ‘de Schorpion’ dat wederom in de teer gezet gaat worden. Hiervoor was door het ministerie van Vrom een ontheffing verleend. Vreemd is dat, omdat teerhoudende materialen die in de wegenbouw werden toegepast tegenwoordig allemaal moeten worden verbrand of gestort omdat deze te schadelijk zouden zijn voor het milieu. Alternatieven als het toepassen in cement gebonden funderingen, waarbij de teer wordt geïsoleerd, zijn ook al geen optie. Een schip dat een continue blootstelling heeft aan ook nog zout water mag wel met teer worden behandeld; dat schept dus mogelijkheden.

Raar dat er alleen een ontheffing is verleend door het ministerie van Vrom en niet door het ministerie van sociale zaken SZW. Want vooral in het kader van de arbeidsomstandigheden mag er niet meer gewerkt worden met teerhoudende materialen, omdat deze carcinogeen (kankerverwekkend) zijn. Dit ministerie had een voortrekkersrol bij het vaststellen van het verbod op het toepassen van teerhoudende materialen in de wegenbouw. Niet dat ik wil ontkennen dat teer carcinogeen is, maar het feit dat twee ministeries niet hetzelfde beleid voeren geeft mogelijkheden voor alle wegbeheerders in Nederland. Dan kunnen ze eindelijk al die oude teerhoudende wegen gaan opbreken en deze gaan hergebruiken als milieuvriendelijk funderingsmateriaal. Want zo geeft Vrom aan: teer mag weer!

Reageer op dit artikel