nieuws

‘Sportstad’ moet Heerenveen opwaarderen

bouwbreed

Het Friese Haagje investeert 170 miljoen in nieuwbouw en verbetering Heel sportminnend Nederland kent Heerenveen van het schaatsen in ijsstadion Thialf of via het voetballen op eredivisieniveau van de plaatselijke SC. Sport is daarom een belangrijk thema in de schaalsprong die Het Friese Haagje de komende jaren wil maken, gezien de toenemende groei van bedrijven en inwoners. De stad wil uitgroeien van een woonplaats met toch wat een plattelandsimago tot een regionaal centrum met landelijke uitstraling waar 55.000 mensen wonen (nu: 40.000). Maar liefst 170 miljoen gulden wil de gemeente steken in bijvoorbeeld nieuwe bedrijventerreinen, het winkelcentrum en het station- en stadiongebied.

Een flink deel van de aanstaande investeringsimpuls is bestemd voor Sportstad Heerenveen. Dat is de naam van de plannen die de gemeente Heerenveen, onderwijsinstelling Friesland College en betaald voetbalorganisatie SC Heerenveen recentelijk presenteerden. De plannen behelzen de uitbreiding van het Abe Lenstra-stadion, de clustering van gebouwen van het Friesland College (waaronder sportopleiding CIOS) bij het stadion, de bouw van een sporthal en zwembad en de komst van kantoren (50.000 vierkante meter) en woningen (200 stuks). Een gezondheidsboulevard op initiatief van zorgverzekeraar De Friesland completeert de plannen.

“Als je over de A32 langs Heerenveen rijdt, krijg je als automobilist alleen bij het Abe Lenstra-stadion even gelegenheid om een blik op de stad te werpen”, vertelt Rudi Hofstede, projectleider van Sportstad Heerenveen. “Daarmee is het stadiongebied stedenbouwkundig gezien het venster op Heerenveen. We willen daarom het gebied rondom het stadion accentueren met het thema sport dat kenmerkend is voor Heerenveen.” Het prijskaartje dat aan de bouwplannen hangt, is fors te noemen, namelijk 400 miljoen gulden. Waarschijnlijk wordt er nog dit jaar groen licht gegeven.

Een ander aandachtspunt is het centrumgebied. Nog voor de zomer start de gemeente met de opwaardering ervan. “Uit onderzoek is gebleken dat de ontwikkeling van het winkelcentrum achterblijft in vergelijking met andere functies die Heerenveen heeft, zoals die van sportcentrum en woon/werk-centrum”, legt Hofstede uit. Hij is ook als projectleider bij deze plannen betrokken. “We hebben daarom samen met de winkeliersvereniging een plan van aanpak opgesteld in de vorm van een convenant.”

In totaal wordt zo’n twaalf miljoen gulden gestoken in de upgrading waarvan vier miljoen afkomstig is van de winkeliers. “Het centrum krijgt een totaal ander aanzien met nieuwe bestrating, banken, lantaarns, prullenbakken en groenvoorziening.” De klus duurt tot september 2002 en wordt uitgevoerd door aannemerscombinatie Sallandse Wegenbouw BV uit Haarle, Te Siepe BV uit Winterswijk en Hegeman BV te Nijverdal.

Op het gebied van wonen is de nieuwe, nog te ontwikkelen woonwijk Skoatterwâld het paradepaardje van Heerenveen. De wijk is gepland in het westelijk deel van de stad en de komende jaren komen daar in totaal 2.500 woningen van alle types. Het plan wordt ontwikkeld door Proper Stok Woningen BV en Heijmans Vastgoed. Het bouwrijp maken van de eerste fase is bijna gereed zodat binnenkort het uitgeven van de eerste veertig kavels start. Fase één behelst de bouw van 950 woningen. In 2005 is deze fase naar verwachting vol.

Ook voor wat de ontwikkeling van bedrijventerreinen betreft, staat Heerenveen niet stil. Jongste plan is het idee voor een bedrijventerrein van 172 hectare in de noordoostelijke oksel van het klaverblad. Een ideale locatie, vindt de gemeente, omdat de A32 en de A7 elkaar daar kruisen. Vandaar dat het terrein de naam Klaverblad Noordoost is meegegeven. De planvorming voor het bedrijfsterrein is in volle gang. Als alles goed verloopt, kunnen de eerste kavels in 2003 worden uitgegeven.

Reageer op dit artikel