nieuws

Schadebedrag grote branden stijgt flink

bouwbreed

Het schadebedrag van grote branden laat over het eerste kwartaal van dit jaar een forse stijging zien. Het Nationaal Centrum voor Preventie had door intensivering van de voorlichting juist een daling verwacht.

In het eerste kwartaal hebben grote branden voor een schadepost van 373,7 miljoen gulden gezorgd. In vergelijking tot voorgaande kwartalen is sprake van een stijging van ongeveer 73,7 miljoen gulden. Zo’n 300 miljoen gulden is in de andere kwartalen gangbaar te noemen.

Opvallend is dat volgens het NCP bijna de helft van deze branden in het eerste kwartaal heeft plaatsgehad in publiekstoegankelijke gebouwen. Het gaat om branden met meer dan 2 miljoen gulden schade. Het NCP is van mening dat vooral eigenaren gewezen moeten worden op de verantwoordelijkheid die zij voor de brandveiligheid van hun gebouw hebben. Deze verantwoordelijkheid is uiteindelijk vastgelegd in wet- en regelgeving.

Volgens het NCP is sprake van een onduidelijke samenhang tussen de brandtechnische voorzieningen van een gebouw en het gebruik daarvan. Geconstateerd is verder dat branden veel te laat onder controle zijn. Kortom, blijkbaar moet meer technisch-voorlichtende informatie ontwikkeld worden, waarmee in verschillende omstandigheden brand kan worden voorkomen of beperkt.

Het NCP voert op korte termijn met de overheden, verzekeraars, beveiligingsinstituten en de werkgeversorganisatie VNO/NCW overleg over een aanpak van de problematiek.

Reageer op dit artikel