nieuws

Saneringsblunder eist slachtoffer

bouwbreed

Gedeputeerde De Waal van Limburg treedt af als portefeuillehouder Milieu. Hij voelt zich politiek verantwoordelijk voor de bodemsaneringen in de provincie, die zeer wanordelijk en bestuurlijk onzuiver zijn voorbereid, aanbesteed en uitgevoerd.

De chaos in de Limburgse bodemsaneringen komt meedogenloos en onstuitbaar bovendrijven. De provincie bezondigt zich aan vriendjespolitiek, waar het om de aanbesteding gaat. Gemeenten lappen het saneringsplan aan hun laars en schrappen onderdelen, als dat (financieel) beter uitkomt. Zoals op het mijnenterrein Emma in Brunssum.

Gedeputeerde De Waal (CDA) van de provincie Limburg trok zijn conclusies. “Als je je niet meer integer en onkreukbaar voelt, moet je opstappen.” Dat doet hij dus.

Schrappen

Bij de schoning van ‘De Emma’ werd geen isolerende beschermlaag aangebracht, noch geotextiel. Beide stonden wel in het saneringsplan, maar werden door ambtenaren geschrapt. Het saneringsplan zelf bleek ook wankel. Het steunde op onvoldoende analyses, omdat niet alle grondmonsters bekend waren. Niettemin keurde de provincie het saneringsplan goed.

Nadat de eerste woningen op De Emma werden opgeleverd, stuitte een bewoner op creosoot en een ander op het stinkende goedje cyanide.

Bij provinciale bodemsaneringen speelt vooral de vriendjespolitiek in de aanbestedingen een belangrijke rol. Als voorbeelden dienen de terreinen Ophoven in Sittard en het Lauraterrein in Kerkrade.

Bevoordeeld

Provinciale ambtenaren zouden ingenieursbureau Iwaco hebben bevoordeeld bij de aanbesteding van bodemsaneringsprojecten. Terwijl dit ingenieursbureau niet de laagste offerte indiende en zonder opdracht meerwerk uitvoerde, dat achteraf werd goedgekeurd. Daardoor vielen de saneringsprojecten enkele miljoenen guldens duurder uit.

In het rapport van Deloitte & Touche wordt Iwaco overigens niet genoemd, maar deze naam komt wel voor in een intern rapport van de provincie. Deloitte & Touche spreekt alleen over “vriendschappelijke relaties tussen ambtenaren en externe bedrijven”.

Het Openbaar Ministerie is op verzoek van Gedeputeerde Staten een onderzoek begonnen naar de integriteit van de betrokken ambtenaren. De resultaten daarvan worden pas eind dit jaar verwacht.

Mandaat

Gedeputeerde De Waal steekt de hand in eigen boezem. “Ik heb me als portefeuillehouder niet tot nauwelijks bemoeid met de dagelijkse operationele uitvoering van de bodemsaneringen. Er lag een uitvoeringsmandaat aan de organisatie en ik had een positief beeld over dat onderdeel. Het liep goed, dacht ik, en kritiek die mij bereikte was een uitzondering.”

Nu blijkt dat de bodemsaneringen op alle fronten misgingen. Zowel op het terrein van controle en communicatie als op administratief en organisatorisch gebied. Mogelijk ook nog technisch. Dat moet TNO uitwijzen, die met een grootschalig bodemonderzoek is begonnen.

De Waal wordt opgevolgd door M. Hofman-Ruijters, nu voorzitter van de Statenfractie CDA.

Mager

In de gemeente Brunssum zijn gisteren weliswaar twee wethouders opgestapt, maar dat heeft niets met de bodemsaneringen te maken. De kleinst mogelijke meerderheid van de raad keurde het verkoopplan van de kabel aan Essent af. De twee wethouders Luit (PAK) en Pierik (D66) zagen 27 miljoen gulden door de neus geboord en legden uit onvrede hierover hun portefeuille neer.

Als wethouder Steiner (onder andere milieu) van de Brunssumse christendemocraten ook zou opstappen, blijft er een wat mager college over.

Intern wordt wel gekeken wat er in de ambtelijke organisatie is misgegaan met De Emma.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels