nieuws

Rodamco versterkt positie bij winkels

bouwbreed Premium

Rodamco Europe en Rodamco Retail Nederland smelten samen tot Nederlands grootste beursgenoteerde vennootschap gespecialiseerd in winkel-onroerendgoed. Door overname van 48,63 procent van de aandelen RNN vergroot Rodamco Europa zijn belang in de Nederlandse markt van onroerende goederen tot 2,5 miljard euro.

Met de transactie speelt Rodamco in op het consolidatieproces dat met de komst van de euro in de Europese Unie op gang is gekomen. Tot in het recente verleden werd de onroerendgoedsector overheerst door talrijke vrij kleine lokaal georiënteerde fondsen met een beperkte liquiditeit van hun aandelen. Het stelsel vond en vindt vooral weerklank bij lokale beleggers. Rodamco voorziet dat de in gang gezette consolidaties onvermijdelijk leiden tot een beperkt aantal grote internationaal opererende bedrijven in onroerend goed. De ondernemingen zullen zich veelal vormen op basis van nationale clustering, aangevuld met een toenemend aantal grensoverschrijdende fusies en overnames. Te verwachten is dat deze bedrijven een steeds grotere liquiditeit krijgen, waardoor de belangstelling van de Europese beleggers voor deze internationale maatschappijen toeneemt. Gezien de krachten die vrij komen zal daarom Rodamco Retail Nederland zich met de huidige omvang van de portefeuille niet staande kunnen houden. Rodamco Europe daarentegen heeft zich al ontwikkeld tot een toonaangevende speler en versterkt met de opname van RRN zijn positie.

De fusie geeft de aanzet tot een versnelde heroriëntatie van Rodamco Europe. Na de transactie bestaat 72 procent van de portefeuille uit winkels. Het overige kapitaal is belegd in kantoren. Rodamco kondigt aan op termijn zich geheel uit de sector kantoren terug te trekken.

Bekrachtigd

Naar verwachting kan de met terugwerkende kracht per 1 januari 2001 te realiseren fusie komend najaar door de vergaderingen van aandeelhouders worden bekrachtigd. Bij het effectueren van de fusie brengen de aandelen RRN 1,28 aandeel Rodamco Europe op. Op basis van de gemiddelde beurskoersen de afgelopen 25 dagen betekent de ruilverhouding een premie van 10,4 procent. Gezien de slotkoers van Rodamco Europe op 29 mei wordt een premie van 3,5 procent ten opzichte van de intrinsieke waarde per aandeel RNN in het vooruitzicht gesteld.

Reageer op dit artikel