nieuws

Rijksgebouwendienst en infrafonds slordig met geld

bouwbreed

De ministeries hebben hun financiële zaakjes beter op orde dan vorig jaar. Desondanks constateert de Algemene Rekenkamer nog diverse tekortkomingen bij onder meer het Infrastructuurfonds en de Rijksgebouwendienst. Van honderden miljoenen guldens is onduidelijk of die wel op de juiste plek zijn terechtgekomen.

De derde woensdag in mei werd vorig jaar als tegenhanger van Prinsjesdag geïntroduceerd. De Tweede Kamer controleert dan de bewindslieden op hun gevoerde beleid. Dat geschiedt op basis van onderzoek door de Algemene Rekenkamer.

Gisteren werden de rapporten aan het parlement overhandigd. In z’n algemeenheid constateert de Rekenkamer verbetering in het beheer. Dit jaar is het aantal ernstige tekortkomingen gedaald naar zeven, tegen dertien vorig jaar.

Het financiële beheer van de 12 miljard gulden uit het Infrastructuurfonds is op ongeveer hetzelfde niveau als vorig jaar gebleven en schiet daarmee tekort, oordeelt de Rekenkamer. Bij de aanleg van rijkswegen gaat nog al eens wat fout in de boekhouding, blijkt uit het rapport over Verkeer en Waterstaat. Bij bijna 100 miljoen gulden van het budget van 2,9 miljard gulden voor de rijkswegen zijn fouten of onzekerheden geconstateerd.

Andere slordigheden zijn aan het licht getreden bij waterbeheer en vaarwegen. Daar zijn fouten gemaakt voor een bedrag van 5,5 miljoen gulden. De besteding van 26,1 miljoen gulden blijft onduidelijk. Het totale budget bedraagt ruim 1,3 miljard gulden. Ook bij waterkeren is voor in totaal ruim 5 miljoen gulden aan slordigheden naar boven gekomen.

Ten aanzien van het beheer van het budget van 1,1 miljard gulden voor de HSL is 12,5 miljoen gulden geconstateerd aan onzekerheden over rechtmatigheid en tekortkomingen. Bij de railwegen in het algemeen zit 31,9 miljoen aan fouten. Het gaat hier om 1,4 miljoen aan foutieve artikelbelasting en 30,5 miljoen behelst de boeking van fictieve verplichtingen.

Deltaplan

De uitvoering van het Deltaplan Grote Rivieren blijkt al evenmin zonder fouten in de boekhouding te zijn gegaan. Daar is 1,3 miljoen gulden onrechtmatig, onjuist of onverschuldigd betaald. Bij 3,9 miljoen gulden zijn vraagtekens te zetten. En hoewel rekeningrijden nooit zal worden ingevoerd, is wel acht ton onrechtmatig uitgegeven en is de uitgave van vier ton onduidelijk. Bij het ministerie van VROM zijn de budgetten een stuk kleiner en daarmee ook de geconstateerde tekortkomingen in de boekhouding. Toch krijgt de Rijksgebouwendienst voor de tweede keer een standje wegens slecht beheer. In 1999 werd het agentschap op de vingers getikt over de begroting van 2 miljard gulden.

Extra controller

Sindsdien probeert de organisatie met een plan van aanpak en een extra controller orde op zaken te stellen. “Desondanks is op verschillende punten verdere verbetering nodig, voordat gesproken kan worden van een financieel beheer dat ‘op orde’ is”, oordeelt de Rekenkamer.

Voor het overige heeft de Rekenkamer onduidelijkheid geconstateerd over de drie ton die werd uitgegeven aan afkoop van subsidies voor woonwagens en standplaatsen. Ook is vier ton fout in de boekhouding terecht gekomen bij het onderzoek naar bouwregelgeving en duurzaam bouwen.

Reageer op dit artikel