nieuws

‘Restauratiekanjers’ voor dit jaar bekendgemaakt

bouwbreed Premium

De ‘kanjers’ de Infirmerie in Leeuwarden en een woonhuis in Soest komen dit jaar in aanmerking voor een laagrentende Restauratie-hypotheek uit het Revolving Fund; een extra financieringsmogelijkheid van het Nationaal Restauratiefonds.

Elk jaar worden monumenten gerestaureerd met geld uit het Revolving Fund. Het gaat vooral om restauraties, de zogenaamde ‘kanjerprojecten’ die te omvangrijk zijn voor de beperkte subsidiemogelijkheden.

De eigenaar of beheerder van het monument financiert de restauratie in zijn geheel met de Restauratie-hypotheek. Dit in tegenstelling tot veel particulieren die voor ‘kleine’ restauraties twintig procent van de investering gesubsidieerd en dertig procent laagrentende hypotheek krijgen. De helft komt direct voor rekening van de investeerder.

Het idee achter het Revolving Fund is simpel. Met de ontvangst van rente en aflossing van de uitgezette hypotheken komen weer gelden beschikbaar voor nieuwe restauraties.

Behalve de twee kanjerprojecten zijn hypotheken toegezegd voor woningen in Hoorn, Nieuwerkerk aan den IJssel, Winsum, Waterland, Wymbritseradiel en Roermond. Verder komen voor een hypotheek in aanmerking een voormalige textielschool in Enschede, een klooster in Gennep, een café in Kampen, landgoederen in Oirschot en Voorst en de voormalige HBS in Coevorden.

Reageer op dit artikel