nieuws

QuickScan verlaagt energieverbruik

bouwbreed

De EPC-QuickScan van Poly-Cure Research & Consultancy zoekt maatregelen die het energieprestatiecoëfficiënt (EPC) verlagen. Dat gebeurt door middel van een voorwaartse en achterwaartse berekeningsmethode. Voor elke fase van het ontwerpproces levert de scan technische en financiële informatie.

Met de QuickScan kunnen per keer de EPC-waarden van maximaal 30.000 bouwkundige variaties van één of meer woningen gelijktijdig worden berekend. Vervolgens kan uit de lijst van EPC-waarden het meest geschikte technische maatregelenpakket worden geselecteerd. Deze voorwaartse berekening van de EPC-waarden gebeurt conform NEN 5128. Poly-Cure ontwikkelt een versie volgens NEN 2916.

Poly-Cure noemt verlaging van de EPC-waarde geen simpele taak. Door de vele bouwkundige parameters, kunnen per gebouw duizenden manieren de gewenste waarde bereiken. Bovendien kan bij een gelijke EPC-verlaging het ene maatregelenpakket goedkoper uitvallen dan het andere. Ook kunnen eenvoudiger en goedkopere technische maatregelen een grotere EPC-verlaging teweeg brengen.

Intelligent

De programmatuur van de EPC-QuickScan gaat uit van intelligente kennistechnologie en chemische procestechnologie. Op die manier kan de scan bijvoorbeeld gelijktijdig meer alternatieve oplossingen genereren en doorrekenen op technische en financiële haalbaarheid. Na het invoeren van de gewenste EPC-waarde en de bijbehorende gebruiks- en verliesoppervlakte genereert de programmatuur de tien meest geschikte maatregelenpakketten voor de die EPC-waarde.

Poly-Cure benadrukt dat de scan kosten en tijd bespaart. Voor een bouwproject met zes woningtypen is de gemiddelde tijdsbesparing op het ontwerpproces, afhankelijk van het woningtype en de ontwerpprocedure, ongeveer vijf dagen.

Poly-Cure, telefoon (0313) 484420.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels