nieuws

Putjes en hobbels voor betere hechting

bouwbreed

Een metalen plaat die zit vastgeplakt tussen twee bitumeuze lagen kan losraken door bevriezend kruipwater. Speciale bitumen-opneem-eenheden in het metaal moeten de hechting sterk verbeteren.

octrooi

nummer: 1016666

octrooihouder: J.J.A. Brekelmans

uitvinder: J.J.A. Brekelmans

Telefoon heeft Brekelmans wel, maar het octrooi vermeldt alleen zijn woonplaats en volgens KPN is zijn telefoonnummer geheim. Daardoor is hij moeilijk bereikbaar en blijft het vooralsnog onduidelijk of zijn vinding al in productie is. Resteert als voornaamste informatiebron het ruim twintig pagina’s tellende octrooi, dat gaat over een “orgaan met inplakdeel voor het vastzetten van het orgaan in een afdeklaag van een dak”.

In wezen betreft het een waterdichte aansluiting van een plat dak op een hemelwaterafvoer. Voornaamste onderdeel is een metalen plaat waarvan een relatief smalle strook zodanig is verbogen, dat het voorwerp goed aansluit bij de opstaande dakrand. De hoek tussen de plaatdelen moet daarvoor gelijk zijn aan de hoek die de dakrand maakt met het dak. Aan het opstaande deel van de rechthoekige plaat zit een afvoergoot die past in de gebruikelijke, daarvoor uitgespaarde opening in de dakrand. De plaat moet worden geplaatst na het aanbrengen van een eerste bitumeuze laag op het dak. Een tweede afdeklaag komt over het metaal, wat zou moeten resulteren in een waterdichte aansluiting.

In de praktijk blijkt een goede hechting tussen plaat en bitumen nog niet zo makkelijk te zijn. Als zich daardoor ook maar een klein beetje water tussen beide materialen kan wringen, ontstaan uiteindelijk grote problemen. Bij vorst kan het ontstane ijs langzaam maar zeker de boel uit elkaar drukken, zeker als vorst en dooi elkaar frequent afwisselen. Een loszittende plaat is het gevolg. Het vooraf behandelen van de metalen plaat met een primer biedt weinig soelaas: de hechting verbetert onvoldoende, de primer belast het milieu en het kost extra tijd.

Brekelmans zoekt de oplossing het in het fabrieksmatig aanbrengen van ‘opneemeenheden’: putjes en/of hobbeltjes in het metaal, waardoor het bitumen een veel betere grip krijgt op het plaatmateriaal. Uiteraard is het aantal mogelijke vormen en patronen zeer groot en het octrooi probeert, ten koste van de leesbaarheid, zo veel mogelijk varianten te claimen. En natuurlijk kunnen de opneemeenheden zowel regelmatig als onregelmatig worden aangebracht. Zelfs de effectiviteit van aangebrachte profilering is zo breed mogelijk geformuleerd: met deze vinding is “het probleem van het op termijn loslaten van het orgaan geëlimineerd of althans verminderd”.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels