nieuws

Procedure tegen zand uit IJsselmeer

bouwbreed

De Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer spant een bezwaarprocedure aan als het ministerie van Verkeer en Waterstaat de plannen doorzet voor de winning van beton- en metselzand uit de bodem van het Markermeer. VBIJ vindt dat het proefproject moet worden afgeblazen omdat de risico’s van bodemverstoring te groot zijn en de kans groot is dat er zoute kwel ontstaat.

Dit blijkt uit een artikel in de IJsselmeer Krant, het nieuwe blad van de VBIJ. De vereniging heeft Verkeer en Waterstaat een brief geschreven waarin ze aandringt op het niet uitvoeren van de pilot. Zij wijst er op dat het Markermeer en het IJsselmeer steeds meer betekenis krijgen voor het waterbeheer. Bovendien zijn de meren belangrijk voor de drinkwatervoorziening. Verontreiniging door de winning van oppervlaktedelfstoffen moet volgens VBIJ om die redenen worden voorkomen. Opborrelend grondwater, de zogenoemde zoute kwel, draagt volgens de vereniging niet bij aan de kwaliteit van het drinkwater.

Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat wil zowel in het Markermeer als in de Noordzee pilots voor de winning van beton- en metselzand. De winning van de delfstoffen is van groot belang, omdat steeds meer verzet komt tegen winlocaties op het land. Hierdoor dreigt op korte termijn een tekort aan zand voor onder meer de betonproductie.

Reageer op dit artikel