nieuws

Ouderenzorg bij loket Bouwen en Wonen

bouwbreed

Ook de bouw kan een steentje bijdragen aan de zorg voor ouderen. Dat komt vooral neer op het aanpassen van woningen aan hun eisen en behoeften, zodat de ouderen niet hoeven te verhuizen. Een andere mogelijkheid is het bouwen van nieuwe wooncentra, die voldoen aan de wensen van oudere mensen.

Dat staat in de vernieuwde uitgave van ‘Wonen op leeftijd’, een boekje van de Woonbond en de Bond voor Vijftigplussers (Anbo). Het is verbeterd en aangevuld met een hoofdstuk ‘Wonen en zorg’. Daarin melden de bonden, dat de overheid geld beschikbaar heeft gesteld voor tien voorbeeldprojecten.

De burger kan daarbij met alle vragen over bouwen en wonen, dus ook over wonen en ouderenzorg, terecht bij een enkel overheidsloket. Een vorm van ‘one stop shopping’ voor ouderen, waaraan de bouw- en installatiebranche een bijdrage kan leveren met kleine verbouwingen en technische hulpmiddelen.

De overheid hinkt hierbij op twee gedachten. Aan de ene kant streeft de overheid naar een vrije markt, aan de andere kant ook naar bewaking van de kwaliteit van de zorg. De regering wil daarom experimenteren met woonzorgvouchers en is voorstander van het persoonsgebonden budget.

Het woonzorgvoucher vervangt de huursubsidie en is min of meer vrij te besteden aan toegesneden combinaties van wonen en zorg. Het persoonsgebonden budget is goed voor de inkoop van zorg, mits bij een toegelaten zorgaanbieder. Zorgprojecten kunnen de budgetten dus ook aan bouwen en wonen besteden, al of niet in aanvulling op investeringen uit eigen portemonnee. Dat levert mogelijk werk op voor aannemers, die zich ontpoppen als bouw- en zorgaanbieder.

Technische hulpmiddelen

Beelden dringen zich op van publiek-private design-and-construct zorgprojecten, in samenwerking met de grote organisaties op het gebied van wonen en welzijn voor ouderen. Daarnaast biedt het ‘one stop shop’-loket mogelijkheden voor het verkopen en leasen van technische hulpmiddelen, zoals afstandsbedieningen, waarschuwingssystemen en andere domotica. De markt voor ouderen en wonen wordt een grote markt. De komende twintig jaar neemt die toe van 2,3 miljoen tot 3,5 miljoen huishoudens met een 55-plusser als hoofdbewoner. Het aantal eengezinswoningen met ouderen stijgt met 800.000 en het aantal appartementen met 600.000. Over twintig jaar is achtenveertig procent van de huishoudens op leeftijd, is de voorspelling. Daarom is het boekje ‘Wonen op leeftijd’ niet alleen interessant voor ouderen zelf, maar ook voor de aannemer of installateur die deze markt als specialist en adviseur wil gaan bedienen.

‘Wonen op leeftijd’ is te bestellen bij de Woonbond, telefoon (020) 5517716.

Reageer op dit artikel