nieuws

Nijmegenaren praten mee over nieuwe bouwplannen

bouwbreed Premium

De gemeente Nijmegen wil haar inwoners in een eerder stadium betrekken bij de stedelijke ontwikkeling. Een bijeenkomst met omwonenden over de bouwplannen op de voormalige ijsbaan Heyendaal is hiervan een uitvloeisel. De aanwezigen konden hun suggesties en opmerkingen kwijt, die meegewogen worden bij de totstandkoming van het masterplan.

Architect Jos van Eldonk presenteerde zijn eerste schetsmatige ideeën en collega Soeters voor een Regionaal Opleidingen Centrum, een verzorgingstehuis en woningen in het gebied bij NS-station Heyendaal. Het architectenbureau Soeters Van Eldonk Ponec heeft de nieuwe winkelstraat Mariënburg in Nijmegen ontworpen.

“Dit is nadrukkelijk een tussenrapportage. Het is geen kant en klaar plan”, hield de Nijmeegse wethouder Depla de buurtbewoners voor. “We willen van u horen wat de wensen en gevoelens zijn over dit gebied. Pas daarna maken we een masterplan. Dat is in het verleden wel anders geweest, aldus Depla.”

De bouw van het 48.000 vierkante meter grote en vier verdiepingen tellende onderkomen voor het ROC riep de nodige vragen op. Hetzelfde geldt voor het verzorgingstehuis. Hoe ‘groen’ Van Eldonk het tehuis ook wil maken en hoe ‘klein’ de school ook zal worden, de bewoners hebben moeite met de relatief hoge bebouwing in hun achtertuin.

Het proefballonnetje dat Van Eldonk en Depla oplieten over de mogelijkheid van woningbouw letterlijk in de achtertuinen van een handvol huizen, werd vol afschuw bekeken: “U moet afblijven van het privé-eigendom van mensen, temeer omdat wij net buiten het gebied vallen dat de gemeente voor bebouwing op het oog heeft.” Daar stemde de wethouder mee in.

Reageer op dit artikel