nieuws

Nieuwe richtlijn leidt tot betere slooptechniek

bouwbreed

De Stichting Beheer Certificatieregelingen zal in het najaar een nieuwe uitgave publiceren van de beoordelingsrichtlijn voor het Procescertificaat Selectief Milieukundig Slopen.

Meer dan de oude versie uit 1997 zal deze als beleidsinstrument kunnen dienen bij het streven naar maximaal hergebruik van sloopmaterialen en minimale milieubelasting. Momenteel is ongeveer tweederde van de totale sloopcapaciteit in handen van ongeveer vijftig bedrijven die een procescertificaat hebben op basis van de beoordelingsrichtlijn SBC-SL007: 1997.

Selectief en milieukundig slopen kent twee aandachtsvelden. Een sloopplan dat is gericht op het verwijderen van een object naar de eisen van de opdrachtgever. Het productieplan is gericht op de productie van hoogwaardige sloopmaterialen voor verschillende toepassingen. Dat kan zijn voor een: bewerkingsinrichting, sorteerinrichting, verbrandingsinstallatie, stortplaats of voor directe toepassing.

In de richtlijn is het onderwerp van certificatie voornamelijk gericht geweest op het sloopproces. Er worden mogelijkheden gegeven om sloopmaterialen te produceren waarvan de eigenschappen al zijn beschreven.

De Stichting Beheer Certificatieregelingen verwacht dat de nieuwe richtlijn voor betrokkenen zal bijdragen aan de ketengedachte die is verwoordt in het recent verschenen concept-ontwerp van de algemene maatregel van bestuur Mobiel Breken.

De artikelen hierin over selectief slopen houden onder andere in dat puin dat niet afkomstig is van selectief slopen door een mobiele breker niet mag worden gegranuleerd. Daarmee is de positie van het mobiele breken gedefinieerd als de granuleerfase aan het einde van het sloopproces. Daarmee onderscheidt de mobiele breker zich van de stationaire breker. Deze vervult namelijk meerdere functies, zoals het verwerken van materialen afkomstig van gemeentelijke inzamelingsplaatsen.

Uitgangspunt van SBC-SL007 is overigens dat het sloopmateriaal geen asbest bevat. Puin wordt zonder asbest aan de mobiele breker geleverd.

Reageer op dit artikel