nieuws

Leveranciers staalslakken beginnen geding

bouwbreed

De leveranciers van de staalslakken in de vijvers in Vinex-wijk Getsewoud waar grote vissterfte optrad, spannen een kort geding aan tegen de gemeente Haarlemmermeer. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur willen ze de documenten inzien op grond waarvan de gemeente twijfelt aan de kwaliteit van de slakken.

Het Openbaar Ministerie stelt een onderzoek in naar het handelen van de gemeente Haarlemmermeer. Die is verantwoordelijk voor de toepassing van de staalslakken en de lozing van verontreinigd water op aanpalende sloten, waardoor begin maart alarmerende vissterfte optrad. Een groot aantal partijen wil elkaar een proces aan de broek doen in de kwestie rond de vervuilde vijvers.

J. Imthorn uit Noordwijkerhout van aannemingscombinatie WIG is er in ieder geval van overtuigd dat hij geleverd heeft waar de gemeente hem, na onderhandse aanbesteding, om had gevraagd. De slakken zijn niet vervuild, alleen is over het hoofd gezien dat ze de zuurgraad van het water waar ze in gestort werden omhoog jagen.

Algemeen bekend

Het effect van die hoge PH-waarde stond netjes bij alle certificaten en uitslagen van laboratoriumtests en is eigenlijk algemeen bekend van staalslakken. Maar het is voor het Bouwstoffenbesluit geen ‘issue’ en daarom kon het gebeuren dat iedereen het over het hoofd heeft gezien. De PH is alleen een voorwaarde die bepalend is voor het uitlooggedrag van andere stoffen, maar het effect op de PH in de omgeving is geen criterium waarop volgens het Bouwstoffenbesluit getoetst moet worden.

Maar de vissen in de Componistenbuurt in Vinex-wijk Getsewoud bleken begin maart niet bestand tegen water met een PH van bijna 13. Doorgaans is het effect op de PH ook niet zo dramatisch, aangezien meestal een dunne laag staalslakken als oeverbescherming wordt toegepast in groot water, dat bovendien flink doorstroomt. In de vijvers in Getsewoud werd een laag staalslakken met een dikte van 2.40 meter op de bodem gelegd van vijvers waarin ongeveer een meter water staat. Dat was nodig om te voorkomen dat de watervoerende lagen, die dicht onder de vijver lopen, zouden openbreken.

Wat Imthorn betreft pleegt de gemeente contractbreuk. Hij wil daarover opheldering. De gemeente en VROM beschuldigen importeur Heros ervan dat de slakken uit België niet voldoen aan categorie I uit het Bouwbesluit. WIG is het daarmee niet eens. Ook wordt gerept over een te hoog gehalte barium, wat overigens met de vissterfte niets van doen kan hebben. Er lijken documenten te zijn waar de gemeente zich op beroept die in die richting wijzen en die zou WIG graag eens inzien. Maar dat is tot nu toe altijd geweigerd. Daarom gaat hij dat in een kort geding afdwingen.

Imthorn en Van de Wetering zouden als aannemerscombinatie WIG 250.000 ton staalslakken leveren voor de waterpartijen in de Vinex-wijk. Maar de levering werd stop gezet na 75.000 ton, toen plotseling de vissen dood boven kwamen drijven. De eerste partij werd geleverd volgens zogenoemde partijkeuring, een mogelijkheid waarin het Bouwstoffenbesluit voorziet.

Certificering

Voor leveringen van meer dan 40.000 ton is een certificering nodig. Die was medio februari rond, waardoor de levering van de Belgische slakken ongestoord door kon gaan. De gemeente lijkt aan te sturen op verwijdering van de staalslakken en vervanging daarvan door een ander ballastmateriaal. Een kostbare methode, over de betaling waarvan, als het zover komt, ongetwijfeld eindeloos gesteggeld zal worden.

De gemeente Haarlemmermeer koos destijds voor staalslakken, omdat die aanmerkelijk goedkoper zijn dan grind. Dat moet per ton veertig tot vijfenveertig gulden opbrengen. Bovendien zijn de slakken nog wat zwaarder, zodat de gemeente met een dunnere laag kon volstaan.

Volgens Imthorn zou het probleem goed verholpen kunnen worden door de vijvers te beluchten of eventueel extra koolzuur toe te voegen. Daarmee zou op korte termijn de zuurgraad verlaagd kunnen worden. Toevoeging van GFT-afval aan de slakken kan het herstel van het evenwicht onder water volgens Imthorn voor de langere termijn waarborgen.

Reageer op dit artikel