nieuws

‘Leidsche Rijn dure grap’

bouwbreed Premium

De financiële ontwikkeling van de Leidsche Rijn verloopt zorgwekkend. Utrecht loopt 10 procent kans zijn gehele vermogensreserve van 520 miljoen gulden te verspelen. Dit is dan wel de meest negatieve kosten-batenanalyse van de substad Leidsche Rijn.

De meest recente risicoanalyse van de gemeente beloopt 520 miljoen negatief en hooguit 109 miljoen positief. Het gaat hier overigens om de vermogens- en investeringsrisico’s, niet de kosten-batenbalans (onder andere uit belastingopbrengsten) op langere termijn.

Belangrijke negatieve invloeden op de kosten van de grootste Vinex-locatie van ons land vormen de achterblijvende grondopbrengsten tegenover stijgende bouwkosten, vertraging van de bouw, en vooral het kostbare probleem van A2 die dwars tussen de bestaande stad en de substad door loopt. De gewenste verlegging en tunneling dan wel overkapping van de A2 kost miljarden en schept veiligheidsrisico’s. Over geen van deze problemen bestaat nog overeenstemming tussen Rijk en de gemeente.

Gebeurt er niets, dan kan een groot stuk (gemeente)grond niet worden bebouwd vanwege milieuhinder. Komt de tunnel of kap er wel, moet Utrecht fors meebetalen, maar kan er veel meer worden gebouwd. Het hart van Leidsche Rijn is juist tegen en op een overdekte A2 gepland. Wethouder Lenting (Leefbaar Utrecht): “Hoe je het ook wendt of keert, de A2 blijft altijd een financieel gat voor Utrecht.”

Reageer op dit artikel