nieuws

Lange tunnel naar veiligheid

bouwbreed

Tunnelvrees behoorde tot enkele jaren geleden tot een fobie van sommige mensen. Nu rampen zich steeds vaker voordoen, wordt de angst om een lange tunnel in te rijden steeds groter. Uitgerekend in een periode dat contracten zijn getekend voor superlange doorgangen onder de Alpen.

Beveiligingssystemen nemen de oorzaak van brandgevaar niet weg. Vooral in Italië laait de discussie hoog op over

gevaren voor wie door de bergen rijdt. De Laars beschikt al over 1020 kilometer tunnel, tegen 210 in Oostenrijk, 180 in Frankrijk en 140 kilometer in Zwitserland.

De verhoogde intensiteit van het verkeer blijft oorzaak nummer één van alle ongelukken, waarbij in veel van de gevallen vrachtwagens betrokken zijn. De veranderde leefwijze van de Italianen is daar debet aan. Waar tot tien jaar geleden de consumptie van levensmiddelen zich vooral beperkte tot eigen producten, liefst lokaal, staan de schappen van steeds grotere supermarkten nu vol met uitheemse producten.

De aantredende minister van transport Lunardi heeft zijn technische oplossingen al klaar. Na de brand in de Fréjus stelt hij dat alle tunnels als twee totaal van elkaar gescheiden buizen moeten worden gebouwd. Er dient dus een tweede Mont Blanctunnel naast de bestaande te komen en dat geldt wat hem betreft ook voor de Fréjus.

Ook wil hij het treinvervoer opwaarderen. Treintunnels vormen een oplossing en zullen de veiligheid op de weg verhogen. Maar het gaat hier wel om projecten die pas over twintig jaar gerealiseerd kunnen zijn en waarvoor gigantische bedragen moeten worden vrijgemaakt.

Tot die tijd maakt de minister korte metten met alle protesten van milieubewegingen. Voor de rechtse Berlusconi-regering telt slechts één waarheid: het verkeer moet doorstromen. Want fileverkeer brengt verontreiniging in de lucht, terwijl de rijdende voertuigen nauwelijks vooruit komen. Het valt te hopen dat dit kabinet ook het lef heeft om de noodzaak van veilig transport onder de loep te nemen.

Reageer op dit artikel