nieuws

Lage ‘blijfkans’ ww in de bouwsector

bouwbreed

De kans dat een bouwvakker met een ww-uitkering na twaalf maanden nog altijd in de ww zit, is gemiddeld 3 procent. Dat blijkt uit de Lisv-publicatie ‘Blijfkansen in de WW 1998-2000’.

Uit het rapport komt naar voren dat de sector waarin iemand heeft gewerkt, sterk van invloed is op de kans om in de ww te blijven. Vergeleken met andere sectoren is de zogenaamde blijfkans in de bouw met 3 procent zeer laag. In de schildersbranche bedraagt de blijfkans zelfs 1 procent. In het baggerbedrijf (blijfkans van 10 procent), timmerindustrie (14 procent) en de metaalnijverheid (13 procent) is het verloop lager.

In sectoren met een lage blijfkans is de kans op werkhervatting vaak hoog. “Hiermee komt het seizoensmatige karakter van de betreffende sectoren naar voren”, aldus het Lisv. “Vooral bij schilders is sprake van een zeer grote kans op werkhervatting. Bijna 90 procent van alle uitstroom in een jaar is het gevolg van werkhervatting.” In het bouwbedrijf ligt dat percentage op ongeveer 75 procent.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels