nieuws

Keuze uit plannen park in Doetinchem wekt ergernis

bouwbreed

Binnen de Doetinchemse politiek is een heftige discussie losgebarsten over de toekomst van het plaatselijke park met de villa Ruimzicht. Architectonische discussie zou de doorslag moeten geven, maar nu puntje bij paaltje komt, lijken financiën de belangrijkste argumenten te vormen. Alleen zijn de achterliggende berekeningen onduidelijk. De publieksjury voelt zich voor schut gezet.

Voor de ontwikkeling is een prijsvraag uitgeschreven, gekoppeld aan een bieding. Een lastige combinatie, die snel tot onenigheid leidt, zo blijkt ook in Doetinchem weer.

De prijsvraag behelst de ontwikkeling van woningbouw op kavels die vrijkomen. Het bod geldt de negentiende-eeuwse villa die een nieuwe (publieke) bestemming moet krijgen en het park eromheen. Via een voorselectie bleven vijf plannen van projectontwikkelaars over, die financieel allemaal haalbaar zouden zijn. De discussie zou zich vanaf dat moment toespitsen op inhoudelijke argumenten.

Maar tijdens de laatste commissievergadering wees wethouder Keukenberg er plotseling op dat het plan van Johan Matser, waarnaar zijn voorkeur uitgaat, 5,1 miljoen gulden oplevert terwijl de tweede keus, het plan van de combinatie ABC en Panagro, 1,7 miljoen negatief uitpakt.

Daarmee overviel hij de publieksjury, waarin ook verschillende raadsleden zaten. Die jury heeft een sterke voorkeur voor het plan van ABC en Panagro, maar voelde zich nu niet serieus genomen. Temeer niet omdat de wethouder niets meer kon vertellen over de grondexploitatieberekeningen die aan zijn opmerking ten grondslag lagen.

Vergelijking

Ontwikkelaar K. Sant van Panagro erkent dat zijn plan weinig kans maakt als het verschil met dat van Matser inderdaad ruim zeven miljoen gulden bedraagt. Maar hij zou graag de verschillende grondexploitatieberekeningen eens naast elkaar leggen. Het gevaar is niet denkbeeldig dat er bij de ene wel de uitbreiding van de school in het park is meegenomen, terwijl dat bij de ander niet gebeurd is. Of andere zaken die een rechtstreekse vergelijking van de berekeningen mogelijk maken. “Blijkt het verschil dan misschien nog maar 1 miljoen te bedragen, dan wordt het vanzelfsprekend een heel ander verhaal.”

Binnen de gemeenteraad waren er tijdens de commissievergadering vijftien stemmen voor het plan van Matser en veertien voor Panagro/ABC. Eén wethouder neemt een minderheidsstandpunt in binnen het college en kiest eveneens voor Panagro.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels