nieuws

Ingewikkelde constructie bij uitbreiding haven Harlingen

bouwbreed

De Combinatie Zeehaven Harlingen is begonnen met de uitbreiding van de haven. Ze blijken het werk te hebben aangenomen voor 16,65 miljoen gulden. Dat is een miljoen minder dan de prijs waarvoor ze als laagste bij de aanbesteding had ingeschreven. Verbazingwekkend in de huidige marktsituatie.

Opdrachtgever voor de uitbreiding is de Ontwikkelingsmaatschappij Westergo BV, opgericht door de provincie Friesland en de gemeenten Harlingen, Franekeradeel, Menaldumadeel en Leeuwarden. Rond het vergrote haventerrein moet een nieuwe zeedijk komen en een havenkom. Er moet worden opgehoogd en een hoofdwegeninfrastructuur worden aangelegd.

Opleveringen

Voor 1 oktober moeten de aansluitingen op de bestaande zeedijk klaar zijn. De rest van het werk van de combinatie moet voor 1 mei 2002 worden opgeleverd. De totale havenuitbreiding, die in totaal 65 miljoen gulden kost, moet het jaar daarop gereed zijn.

De Combinatie Zeehaven Harlingen was bij de inschrijving de laagste. Opdrachtgever Westergo laat weten dat de laagste ook alternatieven had ingediend, maar de besteksoplossing had de voorkeur. De inschrijvingsprijs vond de opdrachtgever te duur. Daarom is met de combinatie onderhandeld. Het is daarbij uitsluitend gegaan om de prijs. Het programma van eisen is niet gewijzigd. Er is niet geschoven met risico’s tussen opdrachtgever en aannemer.

Rechtvaardig

De opdrachtgever vindt dat ze bij de onderhandelingen een goed resultaat hebben behaald. De woordvoerder van de opdrachtgever ziet daarin een rechtvaardiging voor de nogal ingewikkelde vorm die de partijen bij de opdrachtgeverskant hebben gekozen. Het heeft volgens hem de moeite geloond het ondernemerschap via een wat hij noemde nogal ingewikkelde constructie onder te brengen in Westergo BV. Dat heeft voldoende tegenkracht gegeven in een momenteel voor aannemers gunstige markt.

Een woordvoerder van de aannemerscombinatie laat weten zich aan te sluiten bij de woorden van de opdrachtgever en verder geen enkele mededeling te doen.

Reageer op dit artikel