nieuws

Informatie over paalrot lange tijd genegeerd

bouwbreed

Het feit dat honderden huizen in Dordrecht letterlijk gebukt gaan onder paalrot – zoals deze krant donderdag berichtte – was al in de jaren tachtig bekend. Maar om de een of andere reden heeft de gemeente toentertijd niets met deze kennis gedaan. Een onderzoek moet uitwijzen waarom niet.

Ongeveer vijftien jaar geleden deed ingenieursbureau Wareco Amsterdam in opdracht van de gemeente onderzoek naar de grondwaterstand en riolering. In zijn conclusies kwam ook naar voren dat veel funderingen onder huizen dreigden te bewijken, vanwege de lage grondwaterstand in Dordrecht. De informatie is kennelijk voor kennisgeving aangenomen: er werd niets mee gedaan.

Ze werd pas serieus genomen, nadat een paar jaar geleden funderingschade bij woningen rond het Emmaplein werd geconstateerd. Het college schrok en liet ook elders in de stad onderzoek doen. Daaruit blijkt dat 1350 vooroorlogse woningen (uit der periode 1890-1945) problemen hebben met de houten funderingspalen.

De huidige betrokken wethouders willen nu laten onderzoeken waarom de aanbevelingen van Wareco niet zijn opgevolgd. Of ook de betrokken oud-wethouders hierbij worden betrokken, is volgens de zegsman van de gemeente nog niet duidelijk. Volgende maand moet het onderzoek zijn afgerond.

De gemeente is niet bang voor schadeclaims van particuliere eigenaren. “Indertijd bij de woningverbetering rond het Emmaplein hebben de bewoners een proces aangespannen tegen de gemeente. Als argument brachten zij in dat de gemeente de riolering niet goed had onderhouden, waardoor paalrot was ontstaan. Dat proces verloren ze.

Pijnlijk

Wethouder Sas (Bouw- en Woningtoezicht) noemt de funderingsproblematiek “een langdurig en pijnlijk proces” waarin hij moet kiezen voor “rationele oplossingen”. De gemeente is niet aansprakelijk, ontzenuwt hij meteen eventuele hoopvolle gedachten. “Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor hun bezit.” Niettemin krijgen de particuliere eigenaren wel een vergoeding van de gemeente. In tegenstelling tot de woningcorporaties, die de schade volledig zelf moeten dragen.

Poldertjes

Dordrecht is een van de vele gemeenten in Nederland die kampen met het euvel van paalrot als gevolg van een te lage grondwaterstand. Wie hiervoor verantwoordelijk is, is niet bekend. Sas: “Nergens in de wet is geregeld wie voor de grondwaterstand verantwoordelijk is. Op het platteland is dat het waterschap. In de stad is daar geen overheidsinstantie mee belast.”

Daarom is Dordrecht zelf maar begonnen met een studie om een vaste grondwaterstand te bereiken. Daartoe dienen kleine kunstmatige poldertjes, waarmee wordt geëxperimenteerd hoe de grondwaterstand kan worden beïnvloed. Eind van dit jaar moeten de resultaten bekend zijn en kan de gemeenteraad een voorstel verwachten.

‘Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor hun bezit’

Reageer op dit artikel