nieuws

Houten viaduct duurzamer dan variant in beton

bouwbreed Premium

Hout is een duurzame bouwstof, mits afkomstig uit verstandig beheerde bossen. Misschien is het te gebruiken in draagconstructies van viaducten voor de zwaarste verkeersklassen over snelwegen, was de gedachte bij Rijkswaterstaat. Deze dienst liet dat uitzoeken door een student civiele techniek aan de Technische Universiteit Delft.

Houten bruggen en viaducten worden wereldwijd toegepast in en over snelwegen voor zware verkeersklassen. In Nederland zijn voor langzaam verkeer enkele houten viaducten over snelwegen gerealiseerd, maar nog niet voor verkeersklasse 60. Houten vakwerkbruggen zijn veel toegepast voordat ze door stalen vakwerken zijn verdrongen. Dat komt mede door het streven naar een kleine constructiehoogte, hetgeen weer van belang is voor het beperken van de kosten van de toeritten. Die kunnen ten opzichte van de kosten van het viaduct zelf namelijk sterk oplopen.

Ecopoints

Student M. Zuurmond heeft een aantal alternatieven onderzocht voor een draagconstructie van een viaduct in een provinciale weg. Het betreft een bestaande twee- of driebaans snelweg voor de zwaarste verkeersklasse. De alternatieven zijn met eenvoudige constructieve berekeningen globaal uitgerekend.

Voor elk alternatief zijn de globale kosten en de milieu-invloed vastgesteld. Dat laatste is bepaald met behulp van de methode Ecopoints. De resultaten voor de alternatieven heeft Zuurmond vergeleken met betonnen viaducten zoals ze tot nu toe veelvuldig door Rijkswaterstaat zijn toegepast. Hij koos voor het uitwerken van een boogbrug met houten draagconstructie.

Een ‘houten viaduct’ blijkt niet alleen technisch, maar ook economisch haalbaar. Hout blijkt bovendien vanuit milieuoogpunt beter dan het gebruikelijke betonnen viaduct. De kosten van een ‘houten viaduct’ zijn ongeveer tien procent hoger, maar Rijkswaterstaat heeft aangegeven beperkte meerkosten voor lief te nemen. Zuurmond concludeert dan ook dat hout in viaducten ook in het kader van duurzaam bouwen wel degelijk een rol kan spelen.

Composiet

Deze conclusie lijkt gerechtvaardigd, gezien bijvoorbeeld de bijzondere brug voor zwaar verkeer die in Finland al twee jaar in gebruik is. Het gaat om de Vihantasalmibrug bij Mäntyharju, gebouwd in opdracht van de Finnisch National Road Administration. Het gaat om een brug van 182 meter lengte met vijf overspanningen.

Het wegdek met een breedte van 11 meter is van het composietmateriaal hout-beton en wordt gedragen door gelamineerde liggers en een vakwerkconstructie van staal. Drie overspanningen van 42 meter elk hebben een draagconstructie van driehoekig gevormde spanten van gelamineerd grenen.

Reageer op dit artikel