nieuws

Houtbeurs.nl groeit door

bouwbreed Premium

Begin vorig jaar startte de website Houtbeurs.nl als platform voor vraag en aanbod van partijen hout. Inmiddels is het aantal deelnemers meer dan zeshonderd: tijd voor een flinke stap voorwaarts met het lanceren van een online inkoopmodule. Tegen de stroom van de malaise met internet in wil de site een ‘netwerk tussen culturen’ zijn.

De afgelopen zes maanden heeft houtbeurs.nl ruim honderd partijen verhandeld. Behalve de Nederlandse thuismarkt strekt het handelsnetwerk zich uit tot de houtproducerende landen als Maleisië, Scandinavië, Afrikaanse landen en Noord-Amerika. Maar ook tot de importerende landen, waaronder vooral West-Europese. Er zijn partnerschappen gesloten met twaalf vergelijkbare marktplaatsen in de wereld, zodat het doorplaatsen van houtpartijen geen probleem is.

‘Geen dot.com’

Ted Wiegman, initiatiefnemer van houtbeurs.nl, vindt zijn bedrijf geen ‘dot.com’: “We werken hier in Lisse met vier man in het bedrijf. Alle techniek hebben we uitbesteed. De doorplaatsingen moeten nu nog handmatig worden ingetikt, maar straks, als diverse databases zijn geïntegreerd, gaat dat automatisch. We redeneren vanaf het begin vanuit een ‘low profile’-benadering, want de houthandel is een traditionele sector die geen snelle techno-jongens accepteert. Men kiest zijn intermediairs zorgvuldig, en om die reden zoeken wij accreditatie door bedrijven als KPMG of SGS om onze neutrale status te bekrachtigen.”

Wiegman en de zijnen investeerden de afgelopen anderhalf jaar “ruim achthonderdduizend tot een miljoen gulden”. Sinds afgelopen september wordt het initiatief gesteund door de investeerder Magnus Consultancy, die een kweekvijver voor twaalf internetbedrijven had. Volgens Wiegman zijn er nu nog drie tot vier over, waar houtbeurs.nl er één van is. Hij ervaart voor zijn eigen bedrijf geen internet-malaise: “Integendeel, de betalende deelnemers komen nog steeds bij ons binnen. We maken weliswaar nog geen winst, onze kapitaalverstrekker subsidieert ons nog tot eind 2002. Dan moeten we quitte draaien, wat ongeveer bij de 1200 tot 1500 betalende deelnemers zal liggen. De totale markt voor onze handel in Nederland is zesduizend bedrijven; het moet ons lukken daar een klantenkring uit op te bouwen die een gezonde en solide bedrijfsvoering kan garanderen. Wij mikken op twintig procent van het totaal binnen vijf jaar,” stelt Wiegman.

Offerte-druk

Die gewenste groei moet onder meer komen uit de belangstelling voor de nieuwe inkoopmodule. Deze werkt als volgt: het gaat om een online-applicatie die deelnemers in staat stelt hun hardhout, zachthout en plaatmateriaal efficiënt in te kopen. De inkoper benoemt voorkeurleveranciers die als eersten bericht krijgen van zijn vraag. Na een door de inkoper te bepalen termijn komt de vraag ook voor alle andere aanbieders in beeld. Leveranciers kunnen online offerte doen; na acceptatie kan het systeem de inkooporder aanmaken en versturen aan de leverancier. Hiermee staan de voorkeurleveranciers enigszins onder druk om tijdig offerte uit te brengen, maar het systeem helpt hen dit snel en eenduidig te doen.

Houtbeurs.nl biedt deze diensten aan tegen een basisbedrag met daarbij een opslag voor het actief begeleiden van het in-en verkoopproces. Totaal bedraagt dit zo’n 750 euro per jaar (1650 gulden).

De gevestigde handel ziet zijn initiatief nog steeds als bedreiging, meldt Wiegman: “En in zekere zin zijn we dat ook. Transparantie maakt niet alleen het in- en verkoop proces sneller en goedkoper, maar ook helderder. Gelukkig heeft een aantal handelshuizen deze argwaan overwonnen. Ze worden lid als ze merken dat we onze relaties screenen, voortdurend op de kwaliteit letten van de partijen hout, de transacties actief begeleiden en de website goed operationeel houden. Toch weigert de Vereniging van Nederlandse Houthandelaren ons lidmaatschap nog steeds, zonder duidelijke argumenten. Het enige wat wij willen is een netwerk tussen culturen zijn, zowel tussen de verschillende landen als de onderscheiden schakels in de bedrijfskolom”, zegt Wiegman.

Reageer op dit artikel