nieuws

Gele en rode kaarten moeten HSL binnen budget houden

bouwbreed

Om de hogesnelheidslijn niet veel duurder te laten uitvallen dan gepland, werkt het projectbureau met gele en rode kaarten. Bij een rode kaart stopt de betaling aan de bouwer. De opdrachtgever bewaakt een uitvoeringsbudget van 9,3 miljard gulden en houdt de uitgaven in toom met het zogenoemde Brusselmodel.

Dit blijkt uit de achtste voortgangsrapportage HSL-Zuid die naar de Tweede Kamer is gestuurd. Tot nu toe heeft de projectorganisatie 1,4 miljard gulden uitbetaald aan de uitvoering van diverse bouwprojecten. Dat bedrag is exclusief grondverwerving, de vergoeding aan België en de kosten voor het verleggen van rijkswegen A4 en A16.

De controle spitst zich toe op procesbeheersing. Bij ernstige afwijkingen, waarbij kwaliteit en of veiligheid in het geding is, kan de manager de bouwer een gele kaart uitdelen. Als het probleem niet binnen een overeengekomen termijn is hersteld, volgt daarop een rode kaart en worden alle betalingen binnen dat deelproject gestopt. Voor zover bekend bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn tot nu toe geen kaarten uitgedeeld.

Primeur

Het projectbureau heeft een Nederlandse primeur als het gaat om het uitdelen van gele en rode kaarten in de bouw. Op die manier wil het de design&construct contracten in de hand te houden zonder een omvangrijk controleapparaat op te tuigen. Deze variant van het zogenoemde Brusselmodel verdient voor de projectorganisatie de voorkeur boven het Bahamamodel (geen enkele bemoeienis) en het Bouwputmodel (zeer intensieve controle).

De organisatie heeft zich laten inspireren door ervaringen van de Bouwdienst van Rijkswaterstaat, de Projectorganisatie Betuweroute en de Projectorganisatie Westerschelde Oeververbinding.

De aanleg van de hoge snelheidslijn van Amsterdam naar de Belgische grens is een enorm project dat in verschillende delen is opgeknipt en aanbesteed. De geboorde tunnel onder het Groene Hart is al in uitvoering en ook de onderbouw is gegund. Daar is respectievelijk bijna 1 miljard en 4,4 miljard mee gemoeid. In totaal is Rijkswaterstaat voor 7,7 miljard gulden verplichtingen aangegaan. Naast het systeem met gele en rode kaarten werkt het projectbureau met boetes en beloningen. Door het inbouwen van sterke financiële prikkels worden de bouwers gestimuleerd de oplevering te vervroegen.

Door de moeizame aanbesteding van de onderbouw staat het tijdstraject voor de bovenbouw onder druk. Deze zomer denkt het ministerie de definitieve contracten voor de zogenoemde infraprovider te ondertekenen.

Reageer op dit artikel