nieuws

Geldwolven

bouwbreed

Omdat enkele kopers van nieuwbouwwoningen deze woningen nog voor dat deze zijn opgeleverd of dat de koper er gaat wonen, met winst doorverkopen schreeuwen enkele gemeentebesturen ‘moord en brand’. Er zou sprake zijn van grove speculatiewinsten en dat willen deze gemeentebestuurdertjes dan weleens tegen gaan. Want een burger mag in dit Regelland geen snelle winsten maken, dat schijnt alleen weggelegd te zijn voor overheden……..

Een van de grootste bronnen van inkomsten van overheden, zoals het rijk, de provincies en de gemeenten, is de winst die zij maken op verkoop en op (die afschuwelijke) erfpacht van bouwgrond voor woningen en bedrijven. Regelmatig gaat het over gronden die zij gekocht hebben als agrarische gronden en via een bestemmingswijziging omtoveren tot lucratieve bouwgrond. Inderdaad, soms voeren zij ook nog enkele infrastructurele werken in de buurt van die gronden uit. Het verschil tussen de aankoopprijs enerzijds en de verkoopwinst en erfpachtinkomsten anderzijds vormt een schrijnend hoge winst voor die overheid. Over wat zij met al dat geld doen, laat ik me in dit kader maar niet uit. In ieder geval worden de belastingen niet lager, maar hoger, terwijl overheden bulken van het geld. Dit snap ik niet.

Ja, en dan zijn er enkele onverlaten die hun kans ruiken en een nieuwbouwwoning kopen vanaf tekening en de verkoopwaarde daarvan zien stijgen. Deze stijging zal dit jaar wellicht tegenvallen, gezien de huidige rustige verkoopmarkt. Maar, het verkopen van een nieuwbouwwoning nog voor dat de eigenaar er in gewoond heeft en soms nog voor de oplevering, kan een aantrekkelijke verkoopwinst opleveren. Ik zou denken, iedere inwoner van dit Regelland kan toch vrij beschikken over zijn (on-) roerende goederen en deze naar eigen goeddunken verkopen of houden. Dus waarom daarover zoveel kabaal geschopt door gemeenten? Alleen maar omdat de woningkopers een winstje kunnen behalen, zoals gemeenten dat ook doen?

Kijk, indien het gaat over koopwoningen die met veel belastinggeld voor de lage inkomens worden gebouwd, kan ik me bij de boosheid van gemeenten nog wat voorstellen. Dit soort koopprojecten komen nagenoeg niet meer voor, in de meeste gevallen verdient iedereen er aan: de overheid, de ontwikkelaar, de aannemer en waarom dan niet de burger?

Om die enkele keren dat woningkopers met een winst doorverkopen, halen gemeenten het aloude anti-speculatiebeding van stal. Dit beding heeft 20 jaar geleden al voor de nodige narigheid gezorgd en was al bijna vergeten. Het handhaven van anti-speculatiebedingen is in het verleden onmogelijk gebleken en heeft zeker niet datgene opgeleverd hetgeen gemeenten ermee beoogd hadden. Terugkoopclausules, het verdelen van verkoopwinsten en een aanbiedingsplicht aan de ontwikkelaar bij verkoop binnen 10 jaar; allemaal regeltjes die in de praktijk niet werken. Niet alleen werken die regeltjes niet, aan de handhaving ervan schort het en ze frustreren de woningmarkt op een geweldige manier. Zo’n grote administratieve last opbouwen, terwijl het slechts enkelen betreft is het paard achter de wagen spannen. De meeste huizenkopers zijn immers blij dat ze een woning hebben kunnen (mogen?) kopen en kijken wel uit. Verkopen doen ze voorlopig niet, want eindelijk hebben ze een dak boven hun hoofd. Deze mensen beschuldigen, dat ze geldwolven zijn, zegt meer over overheden. Ze zeggen daarmee, wat ze zelf zijn!

Reageer op dit artikel