nieuws

Geen heffing leegstaande kantoren

bouwbreed

Er komt geen heffing op leegstaande kantoren. Een statiegeld-regeling voor ongebruikte kantoorpanden wordt door de regering al evenmin ingevoerd. Dat schrijft minister Schultz van Haegen aan de Tweede Kamer. Daarmee reageert de minister op voorstellen vanuit onder meer de oppositie om de leegstand van kantoren terug te dringen. Een leegstands-taks zou de vorm moeten krijgen […]

Er komt geen heffing op leegstaande kantoren. Een statiegeld-regeling voor ongebruikte kantoorpanden wordt door de regering al evenmin ingevoerd. Dat schrijft minister Schultz van Haegen aan de Tweede Kamer.

Daarmee reageert de minister op voorstellen vanuit onder meer de oppositie om de leegstand van kantoren terug te dringen. Een leegstands-taks zou de vorm moeten krijgen van een heffing op leegstaande panden. Het idee hiervoor vond weerklank bij onder meer de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze oordeelde vorig jaar dat de antikraakwet ontoereikend is voor een doeltreffende aanpak van leegstand. Financiële prikkels zoals een leegstandsheffing zijn veel efficiënter en effectiever, vond de VNG. Ook de Haagse wethouder Marnix Norder pleitte voor leegstandstaks.

Schultz van Haegen concludeert echter dat een leegstandsheffing niet zal bijdragen aan minder ongebruikte kantoorpanden. Een taks op leegstand van kantoren, zorgt daarentegen wel voor veel administratieve kosten. “Dit is in strijd met het voornemen van het kabinet om de administratieve lastendruk te verlagen.” Projectontwikkelaarsorganisatie Neprom liet al eerder weten niets in de plannen te zien.

Ook een statiegeldregeling voor leegstaande kantoren kan volgens Schultz van Haegen niet door de beugel. Het voorstel hiertoe van oppositiepartij PvdA hield in dat gebruikers die een nieuw kantoor betrekken en een oud kantoor leeg achterlaten hiervoor statiegeld moeten betalen. “Nog los van de uitvoerbaarheid van deze regeling, is het de vraag hoe hoog het statiegeld zou moeten zijn, wil het gebruikers eerder laten kiezen voor hergebruik van bestaande gebouwen dan voor nieuwbouw”, zo oordeelt de bewindsvrouw.

Het voorstel van D66 om een openruimte heffing (orh) in te voeren, haalde het al evenmin. Zo’n heffing zou betekenen dat projectontwikkelaars een bedrag moeten betalen voor elke vierkante meter die ze van de groene ruimte afhalen. “Het is maar zeer de vraag in hoeverre een orh herstructurering en transformatie van kantoren bevordert”, schrijft de bewindsvrouw. “Zij heeft immers vooral ten doel om te stimuleren dat nieuwbouw plaatsvindt in de bebouwde kom in plaats van in de open ruimte.”

De meeste maatregelen om leegstand van kantoren te voorkomen, wil de minister nemen op lokaal en regionaal niveau. Daarom laat ze een regionaal vraag- en aanbodmodel ontwikkelen.

Reageer op dit artikel