nieuws

Faber wijst plaats voor acht ‘proeftuinen’ aan

bouwbreed

Nederland krijgt acht proeftuinen waar provincies kunnen experimenteren met de combinatie van natuur en water. Staatssecretaris Faber van Natuur heeft in overleg met de provincies concrete gebieden aangewezen waar nog dit jaar ruimte komt voor oevers, moerassen, poelen, bermen, bossen en paden.

Doel van de proeftuinen is snel te beginnen met de realisatie van de

groen-blauwe dooradering en ervaring op doen met instrumenten die daar in de toekomst voor nodig zijn.

Op termijn zal 40.000 hectare zo worden aangepakt. Concreet wordt gekeken wat de gevolgen zijn van bepaalde landschapselementen. Bij de planvorming en de uitvoering worden alle belanghebbenden betrokken: agrarische organisaties, waterschappen en gemeenten, natuur- en landschapsorganisaties, recreatieondernemers.

De acht gebieden waar het om gaat zijn het Reitdiep (Groningen), een deel van Noord-Oost Twente (Overijssel), de Ooijpolder/Groesbeek (Gelderland), Langbroekwetering (Utracht), Wijk en Woude (Zuid-Holland), west Zeeuws-Vlaanderen (Zeeland), Groene Woud (Noord-Brabant) en een deel van Mergelland (Limburg).

Reageer op dit artikel