nieuws

Extra groutankers stoppen wijkende kademuur

bouwbreed

De verankering van de wijkende kade langs de westelijke handelshaven in Breskens moet half augustus zijn versterkt. De grondwaterstand en de bijdrage aan de gronddrukken door het gewicht van de bedrijfsgebouwen langs de kade zijn hoger dan gedacht. Extra verankering moet verdere schade aan gebouwen op het havenplateau voorkomen.

De westelijke handelshaven is afgelopen jaar verdiept om grotere schepen toe te kunnen laten. Over een lengte van vierhonderd meter is een nieuwe kademuur van stalen damwand aangelegd. Het ontwerp is gemaakt door Rijkswaterstaat.

Om de krachten op de grondkerende kademuur te beperken, is verankering ontworpen met een ankerscherm. De ruimte tussen de kademuur en de bebouwing op het havenplateau is met ongeveer 15 meter te krap voor grondankers op rij. Daarom is een doorlopend ankerscherm van stalen damwand aangebracht met trekstangen naar de damwand van de kademuur. Deze constructie bleek niet te voldoen. Afgelopen februari is het havenplateau gaan verzakken. Zes bedrijfsgebouwen zijn daardoor gaan scheuren. Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat de verankering van de damwand te licht is ontworpen.

Grondwater

Woordvoerder P. Vlam van Rijkswaterstaat wijt het verzakken en het wijken van de damwand in eerste instantie aan de grondwaterstand die in het ontwerp is gehanteerd. Die blijkt af te wijken van de waarde die voor het ontwerp met behulp van peilbuizen is bepaald.

De hoge grondwaterstand op het havenplateau geeft bij laag water tijdens springtij veel grotere belastingen op de verankering dan gedacht. Met water verzadigde grond is nu eenmaal zwaarder dan droge grond.

De horizontale gronddrukken naar buiten toe zijn in dat geval ook groter dan aangenomen. Dat betekent een extra belasting op kademuur en het ankerscherm. Daarbij komt nog eens een extra belasting door grotere horizontale gronddrukken van de gebouwen. Daardoor verplaatst het ankerscherm ook meer dan gedacht. Gevolg van de verplaatsing is een zakking van de grond achter het ankerscherm, die zich uitstrekt tot onder de gebouwen. Die zijn gefundeerd op staal. Dus die zakken ook. Daarbij is schade ontstaan.

Stabiel

Rijkswaterstaat geeft toe dat fouten zijn gemaakt. De meeste schade is ontstaan aan een silo. Die is ook gefundeerd op staal. Volgens de woordvoerder lijkt de damwand na een verplaatsing tot nu toe van zo’n twintig centimeter verder stabiel, maar moet er toch iets gebeuren. Om de belastingen te verminderen, is begonnen met het weggraven van grond op het havenplateau over een breedte van vijf meter direct langs de kademuur. Verder ziet Rijkswaterstaat het aanbrengen van extra groutankers vanaf het ankerscherm tot onder de gebouwen als oplossing om verdere schade te voorkomen.

Rijkswaterstaat wil de extra verankering snel laten aanbrengen. Daarom is de aannemer benaderd die momenteel onderhoudswerk in de haven doet. De herstelwerkzaamheden moeten rond half augustus klaar zijn. Naar verwachting zal er een bedrag van enkele miljoenen guldens mee zijn gemoeid.

De ankerwand heeft onvoldoende weerstand kunnen bieden aan hogere horizontale krachten dan bij het ontwerp aangenomen. Extra groutankers moeten de opnamecapaciteit nu vergroten.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels