nieuws

EU-standaard voor veilig wegwerk ver weg

bouwbreed

Ruim een jaar geleden spraken de bouwbonden uit Nederland, België en Duitsland af te ijveren voor standaardisatie van wegafzettingen bij wegwerken. Bij de start van de gww-campagne van FNV Bouw in het Belgische Turnhout blijkt dat nog even ver weg als vorig jaar.

Een halve meter vrije ruimte tussen het werk en het voorbijrazend verkeer, maar wel een zware vrachtwagen die als verdrijfwagen dienst doet, het is veiligheid voor wegwerkers op zijn Belgisch. A. Kordeel van de Belgische vakbond ACV Bouw en Industrie legt uit hoe het (niet) werkt in België.

“De regelgeving is voldoende, maar de toepassing en de handhaving ervan niet”, aldus Kordeel. De vrachtwagen aan de voorkant van een werkvak lijkt effectief. “Als er al een automobilist doorrijdt en het na kan vertellen, is hij in ieder geval zijn auto kwijt.”

De Belgische bond heeft het maar lastig. Drie verantwoordelijke ministers, met ieder hun eigen ideeën maakt het moeilijk om één Belgische standaard voor veilig werken langs de weg te bewerkstelligen. Toch telt de bond wel enkele zegeningen. Zo is de snelheidsremmende S-bocht voor werken een feit, evenals de genadeloos afstraffende vrachtwagen. Van recenter datum zijn de voorschriften voor veiligheidskleding en de signaleringsprocedure.

Signalering

“Daarmee zijn we er echter nog niet. Een grote wens is de signalering anders te regelen. Nu is dat een verantwoordelijkheid van de aannemer. Wij willen graag dat het een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever wordt. Hetzelfde geldt voor de kosten ervan. Die moeten buiten de aanbesteding worden gehouden, anders wordt er op veiligheid geconcurreerd en dat is slecht.”

Inmiddels dienen zich weer twee nieuwe problemen aan. Een technisch hoogstandje, het plaatsen van bruggen in één weekeinde inclusief asfalteringswerk, leidt tot een zeer hoge werkdruk. “Werkdagen van 12 tot 15 uur worden gemaakt. Dat kan niet. Gelukkig beginnen enkele werkgevers zich ook zorgen te maken, al gaat het bij hen dan om de kwaliteit van het geleverde werk.”

Moeilijk

Een tweede probleem is een nieuwe methode waarmee aannemers onder druk worden gezet om werken snel op te leveren. Die moeten het werkvak huren. Hoe sneller ze werken, hoe minder ‘huur’ ze kwijt zijn. “Dat legt ook druk op de uitvoering, waardoor de werkdruk voor werknemers toeneemt. Een bijkomend probleem is de vrije ruimte tussen werk en verkeer. Als werkgevers meer ruimte hebben, kost ze dat extra huur”, zegt Kordeel.

België zou België niet zijn als de werknemers zelf ook oplossingen bedenken. “Op sommige werken die onvoldoende veilig zijn, laten werknemers gewoon twee vrachtwagens zand storten aan de voorkant van het wegvak. Knappe auto die daar doorheen komt.”

Waar het in België al moeizaam is consensus te bereiken over uniforme maatregelen, lukt dat binnen de Europese Unie voorlopig helemaal niet. “Na Maastricht hebben we nog een keer in Valencia vergaderd met Europese wegwerkers. Het is moeizaam proces”, verzucht Kordeel.

Reageer op dit artikel