nieuws

EU-richtlijn overnames dreigt te sneuvelen

bouwbreed Premium

Europees Commissaris Bolkestein maakt zich grote zorgen dat een na twaalf jaar bereikt compromis over de invloed van aandeelhouders bij overnames wordt getorpedeerd. Als enige lidstaat is Duitsland tegen, terwijl ook het Europees Parlement niet enthousiast is. Vandaag komt het daar aan de orde.

Bij HBG zal de raad van bestuur ongetwijfeld met meer dan normale belangstelling de discussies in de Europese Raad en het parlement volgen. In de ontwerprichtlijn wordt onder meer geregeld dat beschermingsconstructies bij vijandige biedingen slechts mogelijk zijn met instemming van de aandeelhouders. Constructies waarbij aandeelhouders bij voorbaat de leiding van een bedrijf machtigt beschermingsaandelen uit te geven, mogen dan niet meer.

Vorig jaar nog maakte HBG van een dergelijke constructie gebruik door de Stichting HBG de call-optie te laten gebruiken op preferente beschermingsaandelen. Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van HBG vorige week leidde dit al tot de vraag om die constructie te wijzigen waardoor de aandeelhouders de raad van bestuur ter verantwoording kunnen roepen. In de nu gehanteerde constructie is dat niet mogelijk.

Tragedie

In een brief in de Financial Times doet de Europees Commissaris voor de interne markt een dringend beroep op de EU-lidstaten en het Europarlement het moeizame compromis niet te torpederen. “Dat zou een tragedie zijn voor de aandeelhouders en de geloofwaardigheid van het Europese streven naar één markt ondermijnen”, laat Bolkestein weten.

Vooral de bescherming van de aandeelhouders is in zijn visie fundamenteel. “Zij hebben hun kapitaal geïnvesteerd in een bedrijf en moeten een faire kans hebben elk bod op zijn waarde te beoordelen”, aldus de Eurocommissaris.

Het argument van tegenstanders dat beschermingsconstructies nodig zijn omdat een aantal EU-lidstaten nog steeds van staatswege bescherming genieten bij overnames over de grens heen, snijdt volgens hem geen hout. Dit kan doordat overheden soms het recht hebben in te grijpen in de leiding van een bedrijf door middel van bijvoorbeeld ‘gouden’ aandelen of disproportioneel stemrecht.

“Ik ben de eerste om te erkennen dat die obstakels bestaan. Maar het antwoord om die op te ruimen, is niet door de zaken nog slechter te maken door dit soort ‘gifpillen’ te introduceren”, schrijft Bolkestein. Hij wijst erop dat de Commissie al de nodige landen – Italië, Spanje, Portugal, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en België – voor het Europese Hof heeft gesleept voor misbruik van ‘gouden’ aandelen.

De Eurocommissaris heeft duidelijk haast. Vandaag praten de Europese Raad en het Europarlement erover. Voor 6 juni zal er een definitief besluit moeten zijn genomen. Hij vreest echter dat de Europese Raad zal worden gedomineerd door de bezwaren van Duitsland tegen de richtlijn.

Reageer op dit artikel