nieuws

Duitse voorheffing dam tegen illegale werkers

bouwbreed Premium

Het Duitse bedrijfsleven jubelt over de beslissing van de bondsdag een voorheffing in te voeren van vijftien procent op de bouwsom voor hoofdaannemers. De maatregel beoogt illegaal werk en criminaliteit op de Duitse bouwplaatsen terug te dringen. Legaal werkende bedrijven kunnen via de belastingdienst vrijstelling krijgen van de heffing.

Brancheorganisatie Deutsche Bauindustrie verwacht dat de heffing een effectief wapen zal zijn tegen netwerken van illegale onderaannemers. “We gaan er van uit dat de gekozen procedure – anders dan voorgaande voorstellen – Europees gezien door de beugel kan” , aldus directeur Karl Robl. “Binnen- en buitenlandse firma’s worden over één kam geschoren. Omdat de belastingdiensten de legale bedrijven kunnen vrijstellen, betekent de aanpak geen verzwakking van de liquiditeit van de middelgrote bedrijven. Die zijn immers veelal werkzaam als onderaannemer.” Robl raamt het aantal klandistiene arbeiders op Duitse bouwplaatsen op minstens een kwart miljoen.

De eis tot invoering van een voorheffing is een oude wens van het Duitse bouwbedrijfsleven. De buitenlandse bouwers daarentegen zien de ingreep als een poging de Duitse markt af te schermen en klagen bij voortduring in Brussel.

“De komst van de voorheffing is een concreet resultaat van de gesprekken over het werkgelegenheidsakkoord begin april. We zijn blij dat de bondsregering woord houdt. De wet moet nu zo spoedig mogelijk de bondsraad passeren”, aldus Robl.

Vakbond IG Bau sluit zich bij het optimisme van de werkgevers aan en noemt de voorheffing een belangrijke bijdrage in de strijd tegen de illegale arbeid. Voorzitter Klaus Wiesehügel is bovendien uiterst tevreden dat steeds meer deelstaten extra eisen stellen bij hun aanbestedingen. Vorige week vrijdag besloot Saksen-Anhalt alleen nog opdrachten te verstrekken aan bedrijven die de afspraken in de Duitse cao nakomen.

Eisen

“Onder de nieuwe deelstaten vervult Saksen-Anhalt een pioniersrol”, aldus Wiesehügel. Hij vindt de in Dresden uitgevaardigde wet een mijlpaal tegen sociale dumppraktijken en een belangrijke bijdrage tot het behoud van de marktkansen van de Oost-Duitse bedrijven. “De boodschap is helder. Wie in Saksen-Anhalt de cao ontduikt, krijgt niet automatisch de opdracht omdat men het goedkoopste is”.

Na Berlijn, Beieren en Saarland is Saksen-Anhalt de vierde Duitse deelstaat die op eigen gezag cao-eisen stelt aan ondernemers die werven naar bouwopdrachten. IG Bau spant zich in om ook de overige deelstaten over de brug te halen ten einde vooral de lokale bouwers extra bescherming te bieden.

Reageer op dit artikel