nieuws

DNB: Nederland niet meer beste jongetje van de klas

bouwbreed

Europa is op het gebied van overheidsfinanciën en flexibiliteit van de arbeidsmarkt kwetsbaarder dan de Verenigde Staten. En Nederland is niet meer het beste jongetje van de klas.

Vooral op de arbeidsmarkt hebben zich grote spanningen opgebouwd, die zich uiten in een afbrokkelende concurrentiekracht. Vergroting van het arbeidspotentieel moet grote prioriteit hebben. Verder is een terughoudend begrotingsbeleid geboden.

Dit zei president A. Wellink van De Nederlandsche Bank gisteren bij de presentatie van het jaarverslag van zijn instituut. Hij stelde dat pleidooien om de uitgavennorm op te trekken, voorbijgaan aan de economische realiteit van een verminderende groei en een dreigende oververhitting.

Het jaar 2000 is, zoals volgens Wellink het een millenniumovergang betaamt, een goed jaar voor de wereldeconomie geweest. Voor een groei van 4,8 procent moet immers tot 1984 worden teruggegaan.

Er is breed in het goede resultaat gedeeld. Achter het uitbundige resultaat gaat echter een groeivertraging in een aantal landen zoals de VS schuil. Het eurogebied heeft zich tot het eind van het jaar aan negatieve invloeden weten te onttrekken. Maar ook hier vindt nu een afzwakking van de groei plaats.

In Nederland zorgt de stagnatie van de huizenprijzen nog voor een extra domper op de groei. Het lijkt erop dat de verzilvering van de overwaarde van eigen woningen wegebt. Die verzilvering was de voorgaande jaren goed voor een extra groei van het bruto binnenlands product (bbp, de totale waarde van de goederen en diensten) van 0,3 tot 0,5 procent per jaar. Het wegvallen van de verzilvering is nog niet echt zichtbaar. Het wordt nog gecompenseerd door de fiscale lastenverlichting van 1 januari.

Onderzoek wijst op een economische groei van 2,5 procent voor de komende jaren. In de afgelopen jaren was dat 2,25 procent. Een factor bij dit voor sommigen tegenvallende cijfer is de afnemende groei van het arbeidsaanbod, een gevolg van de vergrijzing die nu begint door te werken. Overigens ziet Wellink bij het huidige begrotingsbeleid geen problemen voor ons land bij de financiering van de stijgende vergrijzingsuitgaven.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels