nieuws

Deutsche Bahn vecht voor behoud infrapoot

bouwbreed

Spoorwegbedrijf Deutsche Bahn stelt zich fel te weer tegen overheidsplannen om het beheer van de infrastructuur onder te brengen in een zelfstandige onderneming. Directeur H. Mehdorn waarschuwt voor stagnerende investeringsprogramma’s en stelt enorme risico’s voor klanten en belastingbetalers in het vooruitzicht.

Volgens Mehdorn zijn in het spoorwegbedrijf net en transport onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als voorbeeld noemt hij de bouw van het volgend jaar in gebruik te nemen hogesnelheidstraject Keulen-Frankfurt en de gelijktijdige ontwikkeling van de nieuwe generatie ICE-treinen. Beide zijn op grond van de modernste technologie op maat gesneden voor snelheden tot 300 kilometer per uur.

Het bedrijf vreest dat bij het opsplitsen van net en transport de beheerder van de infrastructuur niet meer automatisch zijn middelen inzet ten gunste van zijn grootste klanten. Vooral ten aanzien van begeleidings- en veiligheidssystemen zou de neiging ontstaan de standaards af te stemmen op de traagste klanten.

Mehdorn is ervan overtuigd dat de voortzetting van de Duitse spoorweghervorming alleen mogelijk is als infrastructuur en transport onder één dak blijven. Tussen 1994 en 2000 leverden de eerste fasen van de hervorming de staat een besparing op van 140 miljard gulden.

“Als het spoorwegbedrijf de regie over zijn infrastructuur verliest, zijn negatieve ontwikkelingen voorgeprogrammeerd”, stelt Mehdorn. “De staat moet dan als eigenaar van het spoor met aanzienlijk hogere bedragen over de brug komen. De gebruikers moeten zijn voorbereid op een slechter aanbod. Vele grote projecten zullen niet meer lonen en zijn alleen nog met extra subsidies te verwerkelijken.”

Volumekorting

Spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn functioneert nog als holding van vier werkmaatschappijen voor infrastructuur, stations, personenverkeer en goederen.

De topman van de Deutsche Bahn wil koste wat het kost de controle over het spoorwegnet behouden. Om de ergste kou uit de lucht te halen, besloot Mehdorn in april geen volumekorting meer te geven voor grootgebruikers. Met die ingreep stelde de maatschappij zich te weer tegen de kritiek zichzelf fors te bevoordelen. De snel gegroeide groep van tweehonderd particuliere bedrijven die gebruik maken van het Duitse spoor, klagen in Brussel steen en been over het monopolistische gedrag van het oude staatsbedrijf.

Ook de Duitse bouwindustrie ligt met het spoorbedrijf overhoop. De Deutsche Bahn blijkt traag van betalen, staat bekend als slechte organisator van projecten en weigert stelselmatig de portemonnee te trekken voor extra werk voortvloeiend uit onvoorziene omstandigheden.

Reageer op dit artikel