nieuws

Denen in het geweer tegen valpartijen in de bouw

bouwbreed

De Deense arbeidsinspectie voert een scherpe campagne om overtredingen tegen de veiligheidsbepalingen bij werk op hoogte, dat wil zeggen op daken en steigers, boven water te krijgen.

Van de ruim 3600 meldingen van valpartijen die tussen 1993 en 1999 uit de bouw bij de inspectie binnenkwamen, hadden er 21 een dodelijke afloop. Dat is bijna een kwart van het totale aantal doden, dat in deze periode in de Deense bouw werd betreurd.

Om aan de macabere neerstorstingstrend een einde te maken worden door de arbeidsinspecteurs sinds eind vorige maand successievelijk duizend bouwplaatsen bezocht. Daarbij regent het aangiften en boetes. Oorzaak van de lichtvaardigheid, waarmee met de regels wordt omgesprongen, is volgens projectleider J.F Andersen van de arbeidsinspectie het ontbreken van een consequente houding bij het management.

“Men wil wel, maar te veel leiders zijn te aardig. Voor het personeel heeft het geen enkel gevolg, als men zich niet aan de bepalingen houdt en zo ontstaat een totale onverschilligheid. Daar komt bij dat het management allerlei planningen en schema’s boven het hoofd heeft hangen”, aldus de functionaris.

Van de circa 500 bouwplaatsen die inmiddels zijn bezocht maakt 10 procent kans op een dagvaarding voor de rechter. In een iets kleiner aantal gevallen mocht niet verder worden gebouwd en in 122 gevallen moesten de veiligheidsmaatregelen op staande voet worden verbeterd.

Reageer op dit artikel