nieuws

De trots van een Herenclub

bouwbreed

De aandeelhouders morren, maar HBG houdt voorlopig zijn poot stijf. ’s Lands grootste bouwer wil weinig van vrijages van Boskalis weten. Naarstig wordt gezocht naar mogelijkheden om HAM te behouden. De beschermingswal van preferente beschermingsaandelen is inmiddels geslecht.

Het wordt zweten voor Carel Jan Reigersman c.s. de komende weken. Aan de ene kant het zwaar verliefde Boskalis, aan de andere kant de morrende aandeelhouders. Toch wil hij HAM behouden. Sterker nog, hij wil van de HAM marktleider maken. Hij zal echter met een buitengewoon goede oplossing moeten komen, wil hij de aandeelhouders niet zodanig tegen zich in het harnas jagen dat een gang naar de Ondernemingskamer nodig wordt.

Alle registers werden opengetrokken tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. “Wij presteren beter dan Boskalis. Directie en personeel van de HAM willen niet. De centrale ondernemingsraad heeft op eigen initiatief negatief geadviseerd”, klonk het in het steeds warmer wordende personeelsrestaurant van HBG in Rijswijk. Kortom, de trots van een Herenclub was in het geding.

Het kwam de raad van bestuur en de raad van commissarissen slechts op een aantal sneren te staan. “Vorig jaar werd gezegd dat Boskalis slechts verstand had van 7 procent van de business van HBG. Maar gezien de cijfers kan worden betwijfeld of HBG wel verstand heeft van de overige 93 procent”, mokte een aandeelhouder, verwijzend naar de rode cijfers. “Vorig jaar werd ons aanbevolen onze aandelen te houden met als argument dat er forse groeicijfers in omzet en winst zouden komen. Kunt u zich voorstellen dat we ons belazerd voelen?”, was een andere klacht.

Invloed

Het steekt de aandeelhouders, van wie overigens alleen Orange Fund onomwonden heeft gezegd dat HAM moet worden verkocht, dat hun invloed gering is. Elke poging om daar wat aan te doen, werd door de raad van commissarissen weggepraat. Zo werd een voorstel om het uiteindelijke besluit van de raad van bestuur over het Boskalis-bod te laten toetsen in de bijzondere aandeelhoudersvergadering, afgehouden. Een bijzondere aandeelhoudersvergadering (bava) wordt slechts gehouden als de structuur van het bedrijf wijzigt. Alsof dat niet het geval is als de baggerpoot wordt verkocht. Dit duidt er dus op dat de bestuurderen van HBG HAM niet willen verkopen. Een dergelijk besluit leidt immers niet tot structuurwijziging, dus een bava is dan niet nodig.

Intussen heeft HBG wel de beschermingswal geslecht door het intrekken van de preferente aandelen van de Stichting HBG. Nog niet echt een reden om te juichen voor de aandeelhouders, want de stichting behoudt gewoon haar call-optie, dus kan de beschermingsaandelen zo weer opvragen. Dat vinden de aandeelhouders niet leuk. Want de stichting kunnen zij niet ter verantwoording roepen. Een voorstel van de directeur van de Vereniging van Effectenbezitters P.P. de Vries om van de call-optie put-optie te maken, waardoor het de raad van bestuur is die formeel beslist over uitgifte van de preferente aandelen, haalde het niet.

Uitweg

Reigersman is naarstig op zoek naar een uitweg. Die zal aan een paar voorwaarden moeten voldoen. De HBG-wens om op alle fronten marktleider te worden, dus ook in de bagger, zal moeten worden gehaald. Daarnaast zal sprake moeten zijn van creatie van aandeelhouderswaarde. De eerste voorwaarde is al moeilijk te vervullen. Als HBG er het geld voor zou hebben, zou het bedrijf kunnen overwegen de andere Nederlandse baggeraars aan zich te binden. Dan gaat het om Van Oord ACZ, Ballast Nedam Baggeren en het kleine Blankevoort & Zn. Met zijn vieren blijven ze dan nog achter Boskalis qua omzet.

Een andere optie is het Belgische Deme, waarbij HBG ook vorig jaar al eens bescherming heeft gezocht. Probleem hier is dat Deme meer dan anderhalf keer zo groot is als de HAM. Bovendien staat Vlaamse trots verkoop in de weg.

Wel een reële optie is iets doen samen met Ballast Nedam. Per slot van rekening is ook Ballast-topman R. Kottman op zoek naar consolidatie van zijn baggerpoot. Hij heeft echter geen haast. Dus kan hij voorwaarden stellen. Bovendien wordt HAM hiermee nog steeds geen marktleider.

Het creëren van aandeelhouderswaarde is zo mogelijk nog lastiger. Dat zal in de praktijk slechts mogelijk zijn als HAM uit HBG wordt gelicht. Dat maakt overname door Boskalis veel gemakkelijker.

Het meest aantrekkelijke lijkt daarom iets waar de aandeelhouders in ieder geval mee kunnen leven, verkoop van de HAM aan Boskalis in ruil voor een deelneming in de Papendrechters. Of directeur R. van Gelder daarop zit te wachten is echter een open vraag.

Reageer op dit artikel