nieuws

CO2-uitstoot bij huizen sneller omlaag

bouwbreed

Het kabinet wil extra maatregelen nemen om de uitstoot van CO2 bij woningen en gebouwen sneller terug te dringen. Dat heeft minister Pronk (milieu) aan de Tweede Kamer gemeld in een tussenrapportage van het klimaatbeleid in Nederland.

Het kabinet wil de CO2-emissie in de gebouwde omgeving in 2010 met 3 megaton per jaar terugbrengen. Het wil dat bereiken door met subsidies eigenaren van bestaande woningen energiebesparende maatregelen te laten nemen. Pronk constateert dat het grote publiek daar nog te weinig toe overgaat, waardoor de gewenste reductie waarschijnlijk niet wordt gehaald.

Het kabinet stelt dan ook voor ‘een krachtige impuls’ aan energiebesparende maatregelen te geven. Hoe dat moet gebeuren, is nog niet duidelijk. Het kabinet reikt verschillende mogelijkheden aan, waaronder een grootschalige reclamecampagne of een verhoging van het budget waardoor lagere inkomens eerder in staat zijn energiebesparende maatregelen te nemen.

Reageer op dit artikel