nieuws

Bruggen Groningen te laag door gaswinning

bouwbreed Premium

Het oostelijk deel van de stad Groningen verzakt als gevolg van de gaswinning in Slochteren ongeveer twintig centimeter. Het directe gevolg is dat de bruggen over het Van Starkenborghkanaal te laag worden voor de scheepvaart.

Om een goed beeld te krijgen van de schade als gevolg van de gaswinning, heeft de gemeente Groningen Grontmij opdracht gegeven een onderzoek in te stellen. De resultaten van de studie wijzen vooral op een stijging van het waterpeil als gevolg van de boringen. Het gevolg is dat belangrijke bruggen te laag worden. Het betreft de bruggen over het Van Starkenborghkanaal en vooral de Noordzeebrug in de ringweg en de Busbaanbrug.

De gemeente Groningen heeft bij de Commissie Bodemdaling, een gezamenlijk initiatief van de Gasunie en de Nederlandse Olie Aardolie Maatschappij (NAM), voor de verhoging van de Busbaanbrug al een claim van 12,5 miljoen gulden ingediend. De Noordzeebrug valt onder het beleid van de provincie. Voor schade aan de beschoeiing en de oevers claimt de stad bijna vier ton.

Uit het onderzoek blijkt overigens ook dat er door de gaswinning nauwelijks schade is aan gebouwen en huizen in de stad. De vermeende verzakking van de Martinitoren valt mee en blijft beperkt tot nog geen millimeter. Op papier bestaat de meeste kans op fikse verzakkingen in oostelijke stadswijken als de Oosterpark- en de Korrewegwijk. Maar daar zijn nog geen concrete bewijzen van. Extra onderzoek moet daarover uitsluitsel geven.

De verzakking van de bodem als gevolg van de aardgaswinning is uiteraard het grootst in de omgeving van Slochteren, ruim dertig centimeter. Het oostelijk deel van de stad heeft te maken met een daling van twintig centimeter, het westelijk deel zakt vijf centimeter.

Reageer op dit artikel