nieuws

Bravoure personeel oorzaak ongelukken

bouwbreed

Werkdruk, stress, achterstallig onderhoud, maar ook slordigheid en bravoure van werknemers en de inzet van tijdelijke krachten zijn de belangrijkste oorzaken van de explosieve toename van het aantal arbeidsongevallen de laatste jaren. Dat blijkt uit een gisteren gepresenteerd onderzoek van FNV Bondgenoten.

Staatssecretaris H. Hoogervorst van Sociale Zaken, die het rapport in ontvangst nam, liet weten dat hij wil voorkomen dat veiligheid alleen op papier goed wordt geregeld.

“Elk ongeval is er een teveel. Dat is de insteek van mijn beleid en dat zou ook de inzet van werkgevers, werknemer, ondernemingsraden en arbodiensten moeten zijn.”

Zorgwekkend

Tussen 1996 en 2000 nam het aantal ongevallen op het werk gemiddeld met 40 procent toe. In de bouw zelfs met 60 procent. “Die cijfers vonden wij buitengewoon zorgwekkend”, aldus FNV-onderzoeker J. Warning. Omdat de Arbeidsinspectie te weinig mankracht had om de achterliggende oorzaken grondig te onderzoeken, deed de FNV-bond dat zelf. En dat leverde – ook voor de vakbond zelf – enkele verrassende resultaten op.

Zo blijkt dat bedrijven onder druk van commerciële activiteiten steeds minder aandacht hebben voor veiligheid. “Veel ondernemingen beschikken wel over een veiligheidsplan, maar in de praktijk blijkt dat alleen veiligheid op papier te zijn”, aldus Warning.

Het toenemend gebruik van uitzendkrachten leidt ook tot meer ongelukken. Arbeidskrachten van buiten worden vaak onvoldoende ingelicht over de veiligheidsrisico’s. “Onder die groep vallen dan ook veel slachtoffers.”

Veel arbeidsongelukken worden ook veroorzaakt door slordigheid, het nemen van te veel risico en bravoure van de werknemers. “Een bijzonder opmerkelijke uitkomst”, vond Hoogervorst. Helemaal verrast was hij evenwel niet. “Onlangs ben ik nog op een bouwlocatie geweest en heb ik zelf kunnen constateren dat een groot aantal bouwvakkers geen helm droeg. Het wrange is dat ongelukken die door dat soort gedrag ontstaan, makkelijk voorkomen hadden kunnen worden. Dit vraagt om een cultuuromslag op de werkvloer.”

Ondernemingsraden

De staatssecretaris ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor ondernemingsraden. Uit het onderzoek van FNV Bondgenoten blijkt dat zij nu nog weinig betrokken worden bij het veiligheidsbeleid van bedrijven. De vakbond wil dat daar verandering in komt.

Ook wil FNV Bondgenoten dat ondernemers die overtredingen begaan of verzuimen ernstige ongelukken bij de Arbeidsinspectie te melden zwaarder worden beboet. Verder pleit de bond voor monitoring van de veiligheid op het werk.

De Arbeidsinspectie steekt zo’n 35 procent van haar capaciteit in het inspecteren van bouwplaatsen en controleren van bedrijven in aanverwante branches.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels