nieuws

Brand in Fréjus bijna herhaling Mont Blanc

bouwbreed

Dat er geen doden zijn gevallen bij de brand in de Fréjustunnel afgelopen maandagmorgen blijkt achteraf een godswonder. De negentien slachtoffers met verstikkingsverschijnselen hebben hun leven te danken aan een supersnelle hulpverlening. De ramp geeft echter des te meer aan hoe gevaarlijk de huidige internationale tunneldoorgangen zijn en hoeveel afhangt van toeval.

De oorzaak is dermate futiel, dat de kans op herhaling groot wordt geacht. Een vrachtwagen afkomstig uit Engeland met een lading groente krijgt een klapband, waarschijnlijk vanwege oververhitte remmen. De container vliegt in brand en vanaf dat moment verandert de 4,4 kilometer lange tunnel Prapontin in één rookhol. Dankzij het feit dat een brandweercommandant op dat moment bij die tunnelingang aankomt, zijn vele mensenlevens gered en krijgen de auto’s instructies om achteruit de tunnel te verlaten.

Het werkelijke drama vindt echter in de andere tunnelbuis plaats. De ventilatoren die de rook in zuidelijke richting wegzuigen, doen hun werk maar enkele vluchtende automobilisten laten de nooduitgangen tussen beide tunnelbuizen openstaan. Als gevolg daarvan ontstaat een valse trek die veel van de rook naar de andere tunnelhelft voert. Daarmee ontstaat een dermate grote roet- en rookconcentratie dat het verkeer in tegenovergestelde richting wordt verrast. Dit veroorzaakt diverse aanrijdingen en paniek bij mensen die totaal gedesoriënteerd door de tunnel hollen. Hier is het te danken aan kordaat optreden van twee hulpverleners dat potentiële slachtoffers nog net op tijd uit de tunnelbuis kunnen worden verwijderd.

Technisch gezien is er sinds 1995 veel geïnvesteerd in beveiliging in de Fréjus (totale lengte 12,9 kilometer). Desondanks hebben zich tussen 1995 en 1998 maar liefst 25 ongelukken voorgedaan. Onderzoek wees uit dat een groot deel van de tunneldoorgangen te laag was. De veiligheidsvoorzieningen zijn afgelopen jaar behoorlijk opgeschroefd, waarmee ook de tolheffing steeds hoger kwam te liggen.

Het gewone onderhoud liet echter nogal te wensen over, waarop vaak is gewezen door de omliggende gemeenten. Deze attendeerden er onder meer op dat grote kuilen in het wegdek waren ontstaan, veroorzaakt door de gigantische wateroverlast waarmee Italië kampt. Op aandringen van de gemeentelijke diensten zijn twee maanden geleden reparatiewerkzaamheden uitgevoerd, wat de huidige ramp mede heeft beperkt.

Een deel van dat achterstallig onderhoud is te wijten aan de hoge overbelasting van de Fréjus, na de brand in de Mont-Blanctunnel in 1999. De gemiddelde verkeersstroom is meer dan verdubbeld, van 2000 voertuigen per dag naar 4500. Volgens de directie is de doorgang tussen Turijn en Fréjus berekend op maximaal 3600 voertuigen.

De hitte van 1200 graden heeft maandagochtend schade aangericht over een halve kilometer: de elektrische installaties en brandbeveiliging is totaal vernietigd en de wandbekleding zal over deze lengte moet worden vernieuwd. De kwaliteit van het wegdek wordt nog onderzocht. Zeker is dat de tunnel tot eind deze week gesloten blijft.

Strijd Mont Blanc duurt voort

Intussen voeren Fransen en Italianen nog steeds een hevige strijd over de schuldvraag inzake de brand in de Mont-Blanctunnel op 29 maart 1999. De oorzaak daarvan wordt nu gezocht in een brandende sigarettenpeuk die in een luchtfilter terecht is gekomen van de Belgische vrachtwagen. De Fransen stellen dat de doden hadden kunnen worden vermeden als aan Italiaanse zijde de rode lichten ogenblikkelijk hadden gefunctioneerd. De internationale onderzoekscommissie die zich met de ramp bezighoudt – mede met het oog op de verzekeringskwesties – verwijt de Fransen een bezuiniging op veiligheid. In 1995 werden 29 miljard francs geïnvesteerd op dit gebied, tegen 9 miljard in 1998.

Reageer op dit artikel