nieuws

Bedrijfsgebouw Van Schaik Breukelen Claus en Kaan

bouwbreed

Een bedrijfsgebouw aan de rand van Breukelen. Het keert zich af van het rommelige buurtje erachter, dat bestaat uit enkele loodsen zonder enige allure, een school en een woonwagenkampje. Het toont het talent van Claus en Kaan om met eenvoudige middelen orde te scheppen.

Is dat een lofzang op de doos?

Claus en Kaan hebben inderdaad een sterke voorkeur voor haakse hoek. Ook voor deze Breukelense aannemer zijn ze niet afgeweken van hun geliefde vocabulaire van dozen. Het bedrijf is ondergebracht in twee volumen. Het één is een loods, het ander kantoor. Het kantoor heeft twee voorkanten. Een grotendeels gesloten voorkant gericht op de parkeerplaats waar de bezoekers uit hun auto stappen. De tweede voorkant is de glazen pui op het zuiden, die zich richt op het voorbijsnellende verkeer.

Hoe dan?

Op het glas staat in koeienletters de naam van de firma: Van Schaik. En wat de firma doet blijkt uit de loods die haaks op het kantoor staat en in leesrichting eraan voorafgaat. Daar staat op de betonnen gevel in reliëfletters het woord bouwbedrijf. Door de belettering die in de gevel is opgenomen, wordt bij voorbaat voorkomen dat ooit lichtbakken en neonletters de architectonische orde zullen gaan verstoren.

Mag die orde niet worden verstoord?

Meestal wordt architectuur er niet beter van en dit ontwerp moet het zeker hebben van de buitengewoon ordelijke opzet van twee dozen met een plein ertussen. Dat er auto’s en andere voertuigen staan geparkeerd, kan nog net, maar als je ze wegdenkt ziet het er nog beter uit. Dan ogen deze ingetogen dozen van staal, glas en beton ineens helemaal sjiek. Zulke gedistingeerde architectuur vind je niet vaak op dit soort rommelige terreinen aan de rafelrand van de bebouwde kom.

Is het door de belettering niet bij uitstek ongeschikt voor hergebruik?

Door de belettering te integreren, wordt de architectuur onlosmakelijk verbonden aan de firma voor wie het is gebouwd. Het is getekend voor het leven. Mocht iemand anders hier ooit kantoor gaan houden dan kan hij of zij beginnen met het vervangen van twee gevels. Tenzij het opnieuw een bouwbedrijf gaat worden. Dan kan worden volstaan met een van de twee. Maar kennelijk gaat de firma Van Schaik uit van een lang leven van bedrijf en gebouw in huidige vorm. Dat op de zijgevel duidelijk staat dat het een gebouw ‘anno 2000’ is, onderstreept dat.

Reageer op dit artikel