nieuws

Bagger-cao voorziet in 5,25 procent meer loon

bouwbreed

De ruim drieduizend werknemers in de waterbouw (baggerbedrijf) krijgen een loonsverhoging van in totaal 5,25 procent. Dat hebben werkgevers en werknemers in een nieuwe eenjarige cao afgesproken.

De loonsverbetering zal in twee stappen worden doorgevoerd. Per 1 april 2001 komt er 4 procent bij en in september nog eens 1,25 procent. Rekening is gehouden met een prijscompensatie van 3,25 procent. Als die hoger uitvalt, zullen ook de lonen verder worden verhoogd.

De werknemers krijgen op 1 juli van dit jaar een eenmalige uitkering van vijfhonderd gulden. Voorts krijgen zij meer zeggenschap over arbeidstijd en vrije tijd. “Voor zover dat mogelijk is natuurlijk”, benadrukt P. Bouwels van FNV Bouw. “Want als je op een schuit zit, kan je er natuurlijk niet van af.” Afgesproken is dat werknemers voor maximaal een kalenderjaar en minimaal een kwartaal in overleg met de werkgever de arbeidstijden kunnen vastleggen.

Voor zowel stervensbegeleiding als rouwverwerking wordt tien dagen verlof beschikbaar gesteld. Om oudere werknemers voor de enigszins vergrijsde sector te behouden, krijgen ze meer vrije dagen, aangepaste werktijden en taakaanpassingen.

Bouwels: “Al met al geen verkeerde cao. Zeker niet als je weet dat het toch een wat conservatieve sector is.” Woordvoerder S. Hoek van werkgeversorganisatie VBKO vindt het principeakkoord duur maar reëel. “Het leidt tot behoorlijke loonkostenstijgingen, maar als je naar cao’s van andere sectoren kijkt, is dit wel vergelijkbaar.”

Ook de schilders hebben een nieuwe cao. Zij gaan er in twee jaar minimaal 9,5 procent op vooruit.

Meer nieuws op pagina 11.

Reageer op dit artikel