nieuws

Arbeidsinspectie kijkt meer naar bouw

bouwbreed Premium

De bouwsector krijgt dit jaar extra prioriteit van de Arbeidsinspectie. Dat valt op te maken uit het gisteren gepubliceerde jaarplan 2001. Ruim 35 procent van de totaal beschikbare capaciteit van de inspectiedienst wordt ingezet om de arbeidsomstandigheden in de bouw en aanverwante sectoren te controleren.

Bijna 100.000 uur zijn de vierhonderd inspecteurs van de arbeidsinspectie dit jaar kwijt aan inspecties en onderzoeken op bouwplaatsen. Dat is weer meer dan in de voorgaande de jaren.

Het toenemend aantal ongevallen in de bouw verklaart volgens bedrijfstakcoördinator H. Straatsma van de arbeidsinspectie voor een deel waarom steeds meer capaciteit in de bouw wordt gestoken. “Een kwart van alle dodelijke arbeidsongevallen vindt plaats in de bouwsector, terwijl minder dan 25 procent van de beroepsbevolking in die sector actief is. Dat roept al snel vragen op.” Ook bij de politiek, die uiteindelijk de verdeling van de inzet bepaalt.

Straatsma verwacht evenwel niet dat de aandacht voor de bouw maar blijft groeien. “Er wordt al over gesproken op termijn de capaciteit weer terug te schroeven.”

Uit het jaarplan komen enkele speerpunten naar voren. De inspectiedienst blijft controleren op bouwplaatsen, maar gaat ook meer actie ondernemen nog voordat er een paal in de grond is geslagen. “Aandacht aan het begin van het bouwtraject dus”, verduidelijkt Straatsma. “We willen meer kijken naar wat opdrachtgevers en ontwerpers kunnen en moeten om veilige omstandigheden op de bouwplaats te creëren. Daar zijn we nu mee aan de slag. Inspecteurs zijn er speciaal voor geschoold, zodat ze voldoende uitgerust zijn voor die taak “

Bungalowtje

“Ook gaan we ons meer richten op de kleinere ondernemingen. Uit onderzoek is gebleken dat daar toch veel ongelukken plaatsvinden. Dus behalve de grote aannemers kunnen ook bouwbedrijfjes die bijvoorbeeld een bungalowtje bouwen bezoek van ons verwachten. Dat staat specifiek op onze actielijst.” Werkdruk, fysieke belasting, valgevaar, machineveiligheid en de omgang met schadelijke stoffen (kwarts, asbest, oplosmiddelen) blijven belangrijke aandachtspunten. Net als illegale werknemers. Onlangs kwam uit onderzoek naar voren dat het aantal illegalen in de bouw is toegenomen tot ongeveer 7500. Straatsma: “Acties op dat gebied nemen dit jaar zeker toe.”

Reageer op dit artikel