nieuws

Alternatieve route voor IJzeren Rijn lijkt een kansloze zaak

bouwbreed Premium

Het is uitgesloten dat de IJzeren Rijn op korte termijn over een andere route kan lopen dan over het historische tracé. Dat blijkt uit de milieueffectrapportage die sinds gisteren ter inzage ligt voor de inspraakprocedure. De spoorlijn van Antwerpen naar het Roergebied doorsnijdt woonwijken en natuurgebieden.

De effectrapportage heeft alleen onderzoek gedaan naar alternatieven op Nederlands grondgebied en komt tot de conclusie dat daar tot 2008 alleen het historisch tracé een haalbare kaart is. Alternatieve oplossingen over andere tracés zijn niet realistisch, oordelen de onderzoekers van Railinfrabeheer en Rijkswaterstaat. “De aanleg van nieuwe stukken neemt veel te veel tijd in beslag.”

Dat betekent dat tot die tijd de uit de 19e eeuw stammende lijn van Antwerpen via Budel, Weert, Roermond, Venlo naar Duitsland opgekalefaterd zou moeten worden. Probleem is dat de lijn dwars door woonwijken van Weert en Roermond en door het Nationaal Park de Meinweg loopt. De onderzoekers oordelen echter dat geen onomkeerbare schade ontstaat als het oude tracé voor maximaal vijf jaar in ere wordt hersteld.

Een keuze uit zeven nieuwbouwvarianten kan alleen een oplossing bieden voor de periode na 2008. In de rapportage zijn ze op een rij gezet, waarvan vier varianten via Roermond en drie via Venlo lopen.

De trajectnota/mer ligt tot en met 10 juli ter inzage. Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat zal na afloop van de inspraaktermijn de knoop doorhakken. Zij staat vooralsnog op het standpunt het oude tracé weer in gebruik te nemen, maar dan wel in combinatie met harde afspraken over nieuwbouw op de middellange termijn.

De Milieufederatie Limburg heeft aangekondigd naar de Europese Commissie in Brussel te stappen omdat een alternatief tracé in België, de Montzenlijn, volledig buiten beschouwing is gelaten. Ook de gemeente Roermond heeft de rapportage meteen al “onbespreekbaar” genoemd. De provincie Limburg is eveneens tegen.

Een kaartje van het historisch tracé van de IJzeren Rijn, de nieuwe Betuwelijn en het alternatief van de Montzenlijn door België.

Reageer op dit artikel