nieuws

Alles bereikt, nu de bijbehorende titel nog

bouwbreed

Maakte hij een droomcarrière? Of zullen we maar gewoon zeggen een bijzondere loopbaan? Martin Weerd (50) is directeur van de Tasta Bouw Groep en student aan de Bouwacademie. Hij begon 35 jaar geleden als timmerman, haalde diploma na diploma en werd directeur van een middelgroot bouwbedrijf. Daarnaast is hij docent aan de Technische Hogeschool Leeuwarden en de snelste student van de Bouwacademie Nederland. “Je zou kunnen zeggen dat ik nogal ambitieus ben.”

Het enige dat ontbreekt in zijn vlekkeloos verlopen carrière is de titel ‘ing’. Nog even en ook dat is voorbij. “Dit jaar studeer ik af. Ik maak het tempo dat de Bouwacademie voorschrijft. Ze zeggen dat deze opleiding te doen is in tweeënhalf jaar. Ik ga bewijzen dat het kan.” In aanmerking genomen dat de gemiddelde student van de Bouwacademie grote moeite heeft met het programma is dat geen geringe belofte.

Het betrokken onderwijsinstituut begon in 1999. Het is een deeltijdopleiding voor de hts-diploma’s Bouwplaatsmanagement, Projectmanagement Infra en Bouwtechnische Installatietechniek. De studenten zijn minstens drie jaar in het vak werkzaam en hebben een vooropleiding op mts-niveau. Het aantal studiebijeenkomsten is beperkt. Lessen en opdrachten worden vooral via internet aangeboden. ‘Duaal leren’ heet dat in vaktaal.

Minder moeite

Het is een zware klus, maar voor Weerd blijkt het mee te vallen. “Doordat ik een man uit de praktijk ben, heb ik minder moeite met de deze studie dan een ander. Ik heb in de loop der jaren zoveel kennis en ervaring opgedaan, dat ik degene ben die voorop loopt. Kinderziektes zijn het probleem van deze opleiding. De structuur is nog niet helemaal ontwikkeld en soms zijn er onvoldoende opdrachten beschikbaar. Ik ben ervan overtuigd dat de groep die na mij komt minder last van dit soort problemen zal hebben. Nog een paar jaar en dan kan heeft deze opleiding een voorbeeld functie op het gebied van duaal leren.”

Weerd begon op vijftienjarige leeftijd als timmerman bij een aannemingsbedrijf. “Drie jaar later was ik voorman. In de avonduren heb ik gestudeerd. De eerste tien jaar vier à vijf avonden in de week. Ik ben nogal streberig. Ik heb mezelf geprikkeld om prestaties te leveren. Zowel in theorie als in praktijk.”

“Je moet er zelf zin in hebben”, weet hij, “je achterban moet het stimuleren en het bedrijf waar je voor werkt moet erachter staan. Als je die kansen pakt, kan je doorgroeien. Goed, ik ben natuurlijk niet representatief. Er zijn uiteindelijk maar weinig mensen die als timmerman beginnen en directeur worden, en ik ben het al vijftien jaar. Wat ik een aardig fenomeen vind, is dat ik op de Bouwacademie voor het eerst in mijn leven de oudste student ben.”

Vakken

Zijn seniorschap en de kennis die hij meebrengt leveren hem niet alleen goede studieresultaten op. Soms vragen docenten hem om mee te werken aan het samenstellen van oefeningen of om suggesties.

“Vakken zoals contractvorming en rechten zijn voor mij gesneden koek, omdat ik daar als directeur veel ervaring mee heb. Tegelijkertijd moet ik een aantal vakken ophalen, vooral techniek. Ik ben dan wel technisch opgeleid, maar de technische kant van het vak vind ik het minst leuk. Opdrachten bouwtechniek, zijn voor mij geen uitdaging. Wat mij betreft is het geneuzel, om het eens oneerbiedig te zeggen. Dat mag iemand anders uitzoeken. Ik ben een man van de grote lijn, niet van de details op technisch gebied.”

“Wat ik een aardig fenomeen vind, is dat ik op de Bouwacademie voor het eerst in mijn leven de oudste student ben”, zegt Martin weerd, directeur van de Tasta Bouwgroep en student aan de Bouwacademie Nederland.

Reageer op dit artikel