nieuws

After Eight

bouwbreed Premium

Per 1 maart jongstleden schafte deze regering de eed voor makelaars o.g. af en beloofde dat de consument er een zogenaamde register-makelaar o.g. voor terug zou krijgen. Daarmee was gewaarborgd dat consumenten bij hun o.g.-transacties en taxaties konden rekenen op een deskundige makelaar o.g. Van deze register-makelaar komt dus niets terecht en de chaos die velen, waaronder ikzelf, hebben voorspeld, dreigt nu over de o.g.-consumenten af te komen. Jammer!

In een tijd dat gemeenten de beëdiging van hun ambtenaren weer

invoeren en dat weet ik veel wie zich laat beëdigen, schaft de regering de makelaarseed af. Men schaft een eed die al stamt uit 1284 af, zonder daarvoor iets anders te bieden aan de kopers en verkopers van o.g. Inderdaad de regering gaf opdracht aan een (typisch

Hollands) een commissie met de naam ‘waarborgcommissie’. In deze commissie waren vele instanties en organisaties vertegenwoordigd, waaronder Vereniging Eigen Huis (VEH), de makelaarsverenigingen NVM en LMV en de vereniging van o.g.-adviseurs VBO. Men had voor iedereen die zich register-makelaar wilde noemen een certificeringsexamen bedacht. Om voor certificering, dus opname in een makelaarsregister, in aanmerking te komen moesten de aspirant-registermakelaars beschikken over het officiële SVM-makelaarsdiploma en geslaagd zijn voor een regionale o.g.-praktijktoets. So far, so good!

Ook typisch Hollands, de makelaarsverenigingen NVM en LMV vonden dat de bedachte certificeringsregeling niet ver genoeg ging en bliezen het moeizaam bereikte en broze akkoord van de waarborgcommissie op. NVM en LMV gaan hun eigen weg, kiezen wel voor het SVM-dpiloma en de regionale praktijktoets, maar voeren hun eigen beëdiging in; de NVM-makelaarseed. De VBO heeft het nazien. De vraag is ook of de VEH, de overheid, het notariaat en de hypothecaire financiers, die ook in de waarborgscommissie zaten, deze NVM-eed zullen erkennen?

Over de ruggen van de o.g.-consumenten is in deze commissie een machtsspel gespeeld met als winnaar op korte termijn de NVM, als veruit de grootste makelaarsvereniging. De verliezers zijn de consumenten. De officiële eed door de rechtbank is immers afgeschaft en nu kan iedere Jan de Behanger een makelaarseed en makelaarsregister bedenken en opzetten, en dat zonder officiële vakeisen. Inderdaad de consument ziet in deze voorspelde chaos door de bomen het bos niet meer. Er dienen zich momenteel al drie verschillende makelaarsregisters aan en een even groot aantal methoden van makelaarsbeëdiging.

Door het veel te snel afschaffen van de makelaarseed, waardoor de consument tenminste nog enige duidelijkheid had, zonder daarvoor een goede regeling in de plaats in het leven te roepen is deze regering verantwoordelijk voor deze chaos met alle negatieve gevolgen van dien.

Ik mag hopen dat de regering zijn verantwoordelijkheid neemt en zorgt voor een goede regeling, die alle makelaars o.g. omvat, teneinde de onduidelijkheid voor de o.g.- consument weg te nemen en voor schaden te behoeden in dit ‘after eed’-tijdperk. Tevens adviseer ik de dames en heren politici in het Haagse voortaan tijdens de avondlijke koffiepauzes in hun chique parlementaire gelagzalen, een extra stukje After Eight te nuttigen voor ze wederom zulke onverantwoorde beslissingen nemen. Een Chinees spreekwoord luidt niet toevallig: ‘neem nooit een beslissing met een lege maag’.

Reageer op dit artikel