nieuws

Zorg over verkeersdruk door kantoren langs A28

bouwbreed

De Inspectie van de Ruimtelijke Ordening (IRO) vreest dat de aanleg van 120.000 tot 150.000 vierkante meter kantoorruimte langs de A28 ter hoogte van Zwolle de verkeersdichtslibbing op die locatie in de hand werkt.

Het orgaan van het ministerie van VROM, dat controleert of het uitgestippelde rijksbeleid juist wordt uitgevoerd, heeft Zwolle verzocht aan te tonen dat de congestieproblemen door realisatie van de projecten Spoolderwerk en Voorst B niet verergeren. Dat is gebleken uit overleg dat de IRO behalve met het stadsbestuur recent voerde met de provincie Overijssel, wegbeheerder Rijkswaterstaat en het ministerie van Economische Zaken.

Zwolle is al sinds 1998 bezig met het uitwerken van een structuurvisie, die grootschalige kantoorontwikkeling langs de A28 mogelijk maakt. Bouwwerken van zestig tot tachtig meter hoogte, die de stad een nieuwe dynamiek geven, worden daarbij niet uitgesloten. “Het klopt dat de inspectie ons in het kader van de planontwikkeling vragen heeft gesteld over de verkeersafwikkeling in het A28-gebied. Maar het is bepaald niet zo dat zij een stokje voor de twee projecten steekt”, laat een gemeentewoordvoerder weten. “Er komt een vervolggesprek, waarin wij onze plannen omtrent deze kwestie op tafel kunnen leggen.”

Lightrail

Wanneer die bijeenkomst plaatsvindt, is nog onbekend. Wel maakt de zegsman duidelijk dat er voorzieningen worden getroffen die het dichtslibben van de snelweg door een toename van het woon-werkverkeer niet verder laten toenemen. Zo zouden ondernemingen die zich op Spoolderwerk en Voorst B vestigen, worden verplicht een pendelbusverbinding in te stellen.

Reageer op dit artikel