nieuws

Ytong met ‘pluswand’ opnieuw in buitenwanden

bouwbreed

In meer dan één opzicht concurrerend. Zo noemt Ytong in Utrecht de zogeheten pluswand. Dat is een sandwichpaneel met een achterwand uit cellenbeton en een bekleding uit geïsoleerde staalplaat. Het paneel voldoet aan de eisen voor een fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek. De pluswand kan zowel verticaal als horizontaal worden toegepast.

Ytong begeeft zich volgens verkoopleider U-bouw ing. W. Been met het paneel opnieuw op de markt voor buitenwanden.

Voor de intrede van het Bouwbesluit ging het cellenbeton in grote hoeveelheden op aan buitenwanden. Temeer daar de isolatiewaarde voor bedrijfshallen nog geen rol speelde.

Dat veranderde na 1992 toen de RC-waarde van een enkele wand cellenbeton alleen met na-isolatie aan het bouwbesluit voldeed. De combinatie cellenbeton/geïsoleerd stalen gevelpaneel geeft een wand een afgewerkt aanzien en lost afdoende het isolatieprobleem op.

Isolatiewaarde

Het cellenbeton meet een dikte van 150 millimeter. De stalen panelen zijn 0,63 millimeter dik en gecoat met een laag plastisol van 200 micron dik. Om de 500 millimeter lopen sponningen schuin op met een profielhoogte van 35 millimeter. De isolatiewaarde bedraagt minimaal 2,5 en komt grotendeels voort uit het polystyreen. De dikte van deze laag beloopt 70 tot 140 millimeter.

Ytong draagt de verantwoording voor de opbouw van de combinatie en voor de bijbehorende garantie. Been noemt het “vooralsnog technisch niet mogelijk om de sandwichpanelen als montageklare modules te produceren”. Hij vindt het ook logischer om de materialen in twee gangen op de locatie te combineren.

De ‘normale’ sandwichpanelen worden doorgaans verticaal toegepast. In horizontale vorm toegepast ontstaat al snel een probleem met de waterdichtheid en de afwatering. In de pluswand levert het cellenbeton de benodigde waterdichtheid.

Parker-schroeven

Daarbij maken de cellen een spouw overbodig. Het geïsoleerde paneel komt koud tegen de achterwand en wordt in de overlap vastgezet met een soort geavanceerde Parker-schroeven. Het cellenbeton draagt het gewicht van de panelen en reduceert de verticale belasting vrijwel tot nul. De bevestiging is zodanig dat de windlast gelijkmatig over de staalconstructie wordt verdeeld.

De pluswand is vooral bedoeld voor de grotere bedrijfshallen van onder meer de transport- en distributiecentra. De prijs per vierkante meter bedraagt 145 tot 200 gulden. De detaillering van de gevel bepaalt de uiteindelijke prijs. Been noemt het mogelijk dat Ytong het cellenbeton plaatst waarna een ander bedrijf een ‘normaal’ sandwichpaneel tegen de achterwand schroeft. Dat maakt de constructie echter onnodig duur en schept weinig duidelijkheid rond de garantie. Ytong laat elk project door een eigen staalbouwer afwerken en houdt zo mede de organisatie in eigen hand. Dit samenspel houdt ook de prijs concurrerend; alle rendement komt uit de arbeidsgang. De staalelementen komen gezet en gezaagd op de locatie. Beschadigde panelen kunnen later worden losgeschroefd en vervangen.

Wanneer de uitwendige scheidingsconstructie van een gebouw een Rc-waarde van 3,5 of meer uitwijst kan de de eigenaar aanspraak maken op een fiscale tegemoetkoming volgens de Energie-investeringsaftrek.

Dat bedrag kan fors oplopen omdat bedrijfshallen niet zelden grote oppervlakten beslaan. Los daarvan wint de gebruiker op stookkosten. Ytong wijst de opdrachtgever op het bestaan van de regeling en op de hoogte van het bijbehorende bedrag. De praktijk leert dat nogal wat eigenaren ten onrechte menen dat ze slechts een klein bedrag terugkrijgen. De pluswand isoleert ook in hoge mate geluid. Cellenbeton absorbeert eveneens geluid en verbetert zo de akoestiek.

Het sandwichpaneel met de achterwand uit cellenbeton en de bekleding uit geïsoleerde staalplaat.

Reageer op dit artikel