nieuws

Waalsprong duurder

bouwbreed Premium

De realisatie van scholen, wijkcentra en sportaccommodaties op Vinex-locatie Waalsprong bij Nijmegen gaat tientallen miljoenen guldens meer kosten dan aanvankelijk is geraamd. Dat wijst een geactualiseerde bouwkostencalculatie van de gemeente Nijmegen uit.

De stijging van de totale investeringssom in maatschappelijke voorzieningen voor het gebied ten noorden van Nijmegen is volgens Waalsprong-wethouder P. Depla onder andere te wijten aan een grotere ruimtebehoefte, explorerende bouwkosten, de btw-verhoging en andere wettelijke verplichtingen.

“Omdat het Rijk bijvoorbeeld voorschrijft dat de klassen kleiner moeten, zijn meer vierkante meters nodig om scholen onder te brengen”, licht Depla toe. “Ook blijkt er een groeiende vraag naar sportaccommodaties. Tel zulke ontwikkelingen op en het verschil is verklaard.”

Nijmegen berekende in 1997 nog dat voor de bouw en aanleg van genoemde voorzieningen in de Waalsprong een bedrag van circa zeventig miljoen volstond. Nu de gemeente op het punt staat de plannen daadwerkelijk te realiseren, ligt een investeringssom van ruim 150 miljoen meer voor de hand.

Toch verwacht Depla geen financiële belemmeringen. “Wij zullen onze ambities in het gebied hoe dan ook waarmaken door ervoor te zorgen dat er geen tekorten ontstaan. De planexploitatie tussen nu en 2006, wanneer de laatste voorzieningen gereed moeten zijn, komt uit op nul.”

De meerkosten worden gedekt uit subsidies die Nijmegen tegemoet kan zien van het Rijk. Zo wordt de bijdrage uit het Gemeentefonds door het verhoogde inwonertal op de Vinex-locatie aangepast. Ook brengen de 6500 woningen die voor 2005 gebouwd moeten zijn, de helft van het totale huizenbestand, onroerendezaakbelasting op.

Reageer op dit artikel