nieuws

Verantwoord zagen in steenachtig materiaal

bouwbreed Premium

Voor het aanbrengen van leidingsleuven in steenachtige materialen is een arbovriendelijke werkmethode ontwikkeld op basis van een bestaande zaagtechniek. De nieuwe methode waarbij twee sleuven tegelijk worden gezaagd, sluit aan bij de geldende Mac-waarde voor respirabel kwartsstof. Daarnaast voldoet de techniek aan de jongste inzichten over fysieke belasting.

Als gevolg van de jongste ontwikkeling voeren bedrijven die zijn aangesloten bij de Vereniging van Betonboorbedrijven, geen freeswerkzaamheden meer uit. Bij de bestaande freesmethode stonden bouwvakkers bloot aan langdurig tillen, trillingen en terugslaan van de machine tijdens werkzaamheden. Voor het aanbrengen van sleuven in zeer lichte bouwmaterialen wordt nog wel gebruik gemaakt van de bestaande freestechniek.

Reageer op dit artikel