nieuws

VEH start meldpunt ‘vriendjespolitiek’

bouwbreed Premium

De Vereniging Eigen Huis (VEH) wil paal en perk stellen aan vriendjespolitiek bij het toekennen van nieuwbouwwoningen.

De consumentenorganisatie heeft daarom een meldpunt geopend waar woonconsumenten hun klachten kunnen aangeven.

Eigen Huis zegt steeds meer klachten te krijgen over het achterhouden van nieuwbouwwoningen voor relaties of medewerkers van projectontwikkelaars en andere bouwpartijen. Ook wethouders zouden zich daar volgens de verenging schuldig aan maken.

“VEH vindt deze zaken ontoelaatbaar en wil meer inzicht krijgen in de klachten”, aldus woordvoerder Y. Geerts van de vereniging. “Op basis van de verkregen gegevens zal de vereniging actie ondernemen richting betrokken overheidsorganisaties en marktpartijen.”

Het meldpunt ‘vriendjespolitiek bij nieuwbouwwoningen’ is bereikbaar via de internetsite van de Vereniging Eigen Huis (www.eigenhuis.nl). Klachten kunnen ook schriftelijk worden doorgegeven.

Het meldpunt blijft open tot 31 augustus van dit jaar.

Reageer op dit artikel