nieuws

Studies IJzeren Rijn in mei klaar

bouwbreed

De studies naar de effecten van het weer in gebruik nemen van de IJzeren Rijn in Limburg en de alternatieve tracés voor de toekomst worden halverwege volgende maand afgerond. Dat heeft minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat gisteren in Luxemburg afgesproken met haar Belgische collega Durant en de Duitse staatssecretaris Wittling.

Netelenbos was in Luxemburg in verband met de vergadering van de Europese Transportraad. De drie betrokken bewindslieden hebben verder afgesproken dat zij in september een ontwerp- en in november een definitief besluit nemen op basis van de studies. Dan is ook de inspraak rond de milieueffectrapportage afgerond over de mogelijke tracés van de IJzeren Rijn op Nederlands grondgebied. De IJzeren Rijn loopt nu door het natuurgebied De Meinweg in Limburg. Tegen het reactiveren van deze spoorlijn bestaan veel bezwaren. Desondanks heeft minister Netelenbos eerder afgesproken dat het tracé tijdelijk mag worden gebruikt als blijkt dat de effecten voor het natuurgebied meevallen. Als wordt besloten weer treinen te laten rijden over het historische tracé zullen dat er vijftien per dag zijn.

Reageer op dit artikel